Lukijoilta

Henkilöllisyys tarkastettava
myös valuuttaa vaihdettaessa

Nimimerkki Eräs Numero kysyi (TS 4.5.), onko Meritalla oikeutta pyytää asiakkaan henkilötunnusta valuuttaa vaihdettaessa ja tiedusteli, mihin tämä oikeus perustuu. Kirjoittajan mukaan henkilötunnuksen antaminen ei ole välttämätöntä.

Asiakkaan tunnistaminen on pankkitoiminnassa tärkeä turvallisuustekijä ja valuuttaa vaihdettaessa keskeinen keino esimerkiksi rahanpesun selvittämisessä ja estämisessä.

Henkilötunnuksen perusteella Meritan asiakas tunnistetaan konttorissa nopeimmin ja varmimmin. Henkilötietojen pyytäminen perustuu lisäksi Suomen Pankkiyhdistyksen ja pankkien sisäiseen ohjeistukseen. Ohjeistuksen mukaan pankkien on tarkastettava tuntemattoman asiakkaan henkilöllisyys myös matkavaluuttaa myytäessä ja ostettaessa.

Kirjoittaja viittasi asiassa tietosuojavaltuutettuun. Tietosuojavaltuutetun lausunnon mukaan henkilötunnuksen merkitsemistä pankille jäävään nostotositteeseen ei voida pitää henkilörekisterilain 3:n huolellisuusvelvoitteen tai hyvän rekisteritavan vaatimusten vastaisena.

Toivomme, että kirjoittaja ystävällisesti ottaisi yhteyttä asiointikonttoriin, mikäli hän haluaa asiaan vielä lisäselvitystä.

Tuulikki Hukari
apulaisjohtaja
Merita Pankki Oy
Konserniviestintä