Lukijoilta

Mistä rokote
kaahailua vastaan

Etelä-Suomen lääninpoliisineuvos menetti autonsa hallinnan sillä seurauksella, että auto törmäsi vastaantulevaan autoon aiheuttaen kahden ihmisen kuoleman. Lahden käräjäoikeus katsoi poliisineuvoksen ajaneen merkittävällä ylinopeudella.

Turun Sanomat kertoi asiasta pikku-uutisella Lääninpoliisineuvos saa pitää virkansa. Poliisiylijohtaja Naulapää perusteli päätöstä sillä, että tällainen onnettomuus voi sattua kenelle hyvänsä. Esimerkiksi rattijuopumus on toisenlainen kysymys, koska se osoittaa välinpitämättömyyttä laeista.

Jokainen voi tulla ajaneeksi vahingossa ylinopeutta. Ylinopeuden ajamisesta on kuitenkin tullut siinä määrin maan tapa, ettei luulisi poliisiylijohtajankaan suhtautuvan siihen noin vähättelevästi. Kyllä ylinopeuden ajamiseen usein on syynä nimenomaan välinpitämättömyys liikennesäännöistä.

Liikennekuolemat lisääntyivät viime vuonna. Länsi-Suomen läänin alueella lisäys oli 25 prosenttia, Pirkanmaalla lähes 100 prosenttia.

Ylilääkäri Martti Kekomäki arvioi pari vuotta sitten, että Suomessa menetetään elinvuosia tapaturmien takia enemmän kuin verisuonisairauksien ja syöpien takia yhteensä. Kun otetaan lisäksi huomioon, että tapaturmissa vammautuneiden määrä on moninkertainen kuolleiden määrään verrattuna, tapaturmien ehkäisy on tehokasta terveyden edistämistyötä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Liikenneonnettomuuksien ehkäisyssä tärkeitä keinoja ovat olleet yleiset nopeusrajoitukset sekä turvavöiden käyttöönotto. Näiden toimenpiteiden arvioidaan vähentäneen liikennekuolemia noin tuhat vuotta kohden. Niiden ansiosta säästyy ihmishenkiä joka vuosi yhtä paljon kuin mitä menetettiin Estonian upotessa.

Moni näyttää ajattelevan, etteivät liikennesäännöt koske minua. Nopeusrajoituksetkin ovat muita liikenteessä liikkuvia varten: vanhuksia, aloittelevia ja huonoilla autoilla ajavia varten.

Jokainen ylinopeutta ajava antaa kuitenkin tavallaan kaikille muillekin tiellä liikkuville luvan ajaa ylinopeutta. Yhden liikennerikkomuksen hyväksyminen tasoittaa tietä kaikenlaiselle liikennekurin höltymiselle.

Vastaavasti jokainen sallittua nopeutta ajava ja liikenteessä kohteliaasti käyttäytyvä on elävä esimerkki oikeasta liikennekäyttäytymisestä.

Liikennekäyttäytymistä voisi verrata tartuntatautiin: Mitä suurempi osa väestöstä on rokotettu tautia vastaan, sitä pienempi sairastumisriski on rokottamattomillakin. Nuorella kaaharillakin on parempi ennuste selvitä hengissä, jos muut ajavat oikein.

Kukaan ei ole liikenteessä yksin. Liikenteessä otetut riskit koskettavat aina myös muita. Onnettomuuksissa on usein mukana täysin syytön osapuoli. Joka haluaa harrastaa riskinottoa, autoilu voi olla yksi laji - mutta ei yleisillä teillä.

Jos ihmisen liikennekäyttäytymistä ohjaisi järki ja harkinta, moni riskinotto jäisi tekemättä. Useastakin ohituksesta koituva ajan säästö on usein vain minuuttien luokkaa.

Kirjoittaja on tarvasjokelainen terveyskeskuslääkäri.