Lukijoilta

Piste i-keskusteluun

Teimme mainoksen, jonka otsikosta olemme saaneet runsaasti palautetta. Otsikko kuului: Oikkio turkulaissi. Päätoimittaja Raimo Vahteran (TS 9.5.) sekä monien meihin yhteyttä ottaneiden turkulaisten mielestä otsikon olisi tullut olla muodossa Oikkioi turkulaissi. He ovat oikeassa.

Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että mainostoimisto olisi laatinut tekstin näyttää hauskalta-periaatteella. Koska murreasu haluttiin oikeaoppiseksi, apua pyydettiin Turkuseuralta. Sieltä saatiin myös kirjallinen vastaus. Seuran suosittelemaa muotoa käytettiin mainoksen otsikossa.

Sitä, käsitteleekö Turkuseuralle osoitettuja kysymyksiä seuran yksittäinen jäsen vai jaosto, emme osanneet edes kysyä. Pidimme luonnollisena, että arvostusta nauttivan järjestön antamaan tietoon voi luottaa. Lääkärissäkään ei yleensä tiedustella perustuvatko annetut hoito-ohjeet lääkärin henkilökohtaisiin näkemyksiin, lääkintöhallituksen päätöksiin vai terveyskeskuksen virkistysjaoston saunaillassa kuultuihin teorioihin.

Se siitä. Keskusteluun osallistuneille tarjoan sovinnon merkiksi vastaleivottua leipää jos (ja toivottavasti kun) tavataan.

Kari Puumalainen
Luova johtaja
Mainostoimisto ID