Lukijoilta

Laitoshoidossa olevat vanhukset
ulosoton uhreja

Kirjoitan Turun Seudun Alzheimer-yhdistyksessä toimivan omaishoitajien tukiryhmän puolesta. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan omakohtaisista kokemuksista ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta meidän sairastuneita lähiomaisiamme ja myös meitä itseämme kohtaan.

Alzheimerin tauti on yleensä vanhojen ihmisten sairaus, eikä ole ainakaan vielä parannettavissa. Omaisryhmämme kaikki jäsenet ovat yli 70-vuotiaita naisia ja miehiä, joiden aviopuoliso sairastaa vaikea-asteista Alzheimerin tautia ja joiden kotona asuminen ei enää onnistu. Ainoa vaihtoehto on laitosmainen hoito. Kun hoito on edennyt näin pitkälle ovat myös omaishoitajien omat voimavarat loppuneet ja tilalle on astunut syvä masentuneisuus.

Masentuneisuutta ovat vielä lisäämässä sairaan puolison sairauden aiheuttamat kohtuuttomat menot. Yhteiskunnan pitäisikin - päinvastoin kuin nyt - tukea ja auttaa dementoitunutta henkilöä ja hänen omaishoitajaansa, eikä lähteä ulosoton tielle.

Hallituksessa on vireillä asetuksen muutos, jolla aiotaan ulosmitata laitoshoidossa olevien potilaiden tuottamatonkin omaisuus. Esimerkiksi aikanaan yhteisesti hankittu kesämökki, josta on maksettu yhteiskunnalle mm. kiinteistö- ja omaisuusveroa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ryhmässämme on myös jäseniä, joiden laitoshoidossa olevan puolison kaikista tuloista otetaan 80 prosenttia, jonka jälkeen jää enää 450 mk kuukaudessa kafferahaa. Sitten on tapauksia, joissa laitoshoidossa olevan puoliso saa eläkettä n. 7000 mk kk:ssa (brutto) ja kotiin jäävä puoliso n. 5000 mk kk:ssa (brutto). Ennen toisen puolison sairastumista he selvisivät joten kuten kaikista maksuista yhdistämällä eläkkeensä. Nyt laitoshoidossa olevan kaikista tuloista otetaan 80 prosenttia, mistä on seurauksena, että kotiin jäävä joutuu kertakaikkiaan vaikean tilanteen eteen.

Kyllä laitoshoidossa oleville veteraaneille ja muille vanhuksille pitäisi taata kunnollista hoitoa ja ihmisarvoista elämää ilman ulosottoa. Poliitikot, onko tällainen ulosotto sotiemme veteraanien kunniavelan maksua? Turvatkaa sairaille veteraaneille laitoshoito ym. peruspalvelut osoittamalla siihen valtionosuuksia. Korjaamisen varaa on varmasti jo nykyisissäkin pitkäaikaishoidon maksuperusteissa.

Omaishoitajien ryhmän puolesta