Lukijoilta

Kirjoittajavieras Petri Lahesmaa:
Lomauttajat
syyttäjinä

Ymmärsiköhän kansanedustaja Anu Vehviläinen (kesk), kuinka liukkaalle banaaninkuorelle hän ja Suomen keskusta asettuivat, kun hän eduskuntaryhmänsä varapuheenjohtajana esitti hallitukselle välikysymyksen opettajien lomautuksista.

Suomen kunnissa on ollut pakko opetella elämään taloudellisemmin, kun tulovirtojen kasvu ei olekaan jatkunut perinteisellä nousu-uralla. Valtio on vähentänyt kunnille jaettavia valtionosuuksia rajusti yrittäessään pysäyttää velkaantumiskehitystään.

1990-luvulla on tietoisesti lisätty kuntien mahdollisuuksia päättää omista asioistaan. Valtio on vähentänyt kuntien ohjausta mm. lääninhallinnon uudistuksella. Päätösvallan siirtämisellä kuntiin on samalla tuotu itse päätöksenteko lähemmäs kansalaisia. Kuntien päätösvallan lisäämistä ovat itse kuntien päättäjät jo pitkään vaatineetkin. Toivottavasti jokainen päättäjä on muistanut, että samalla on myös vastuu ja päätöksenteon vaikeus lisääntyneet.

Valtion yksipuoliset toimet kuntien valtionosuuksien vähentämisessä ansaitsevat kritiikkiä osakseen. Kuntien tuloja on leikattu monta kertaa enemmän, kuin mitä valtiovallan lupauksissa on annettu ymmärtää. Hallintoministeri Jouni Backmanin (sd) vetämä kuntien palvelutoiminnan tulevaisuutta pohtivan työryhmän esityksiä odotetaankin nyt kunnissa kieli pitkällä. Valtion on järjestettävä taloudelliset suhteensa kuntiin siten, että kansalaisten kannalta tärkeiden palvelujen saatavuus ja kehittäminen kyetään turvaamaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Paitsi kunnissa ja kaupungeissa itsessään, myös paikallispäättäjissä on eroja. Paljon porua aiheuttavia, koulun opetustyötä vahingoittavia opettajien lomautuksia on tehty kolmessakymmenessäkuudessa kunnassa (TS 6.5.). Näistä on Keskusta valtapuolueena kahdessakymmenessäkolmessa, sosialidemokraatit kahdeksassa, mutta kokoomus vain yhdessä kunnassa.

Lomautukset toimivat ensisijaisesti oppilaita vastaan. Samalla on aiheutettu kärkevää keskustelua yhtä ammattikuntaa kohtaan, mikä ei voi olla kenenkään etu. Syyttäessään yksinomaan hallitusta ja erityisesti Kokoomusta opettajien lomautuksista, keskustalaiset asettavat itse itsensä omituiseen valoon: opettajien lomauttajat moittivat itse opettajien lomautuksia.

Keskusta väittää hallituksen kurittaneen erityisesti keskustavetoisia kuntia. On vainoharhaista kuvitella, että valtionosuudet määräytyisivät kunnan poliittisen värin mukaan. Syytä on ennemmin tarkastella sitä, miten eri kunnissa on taloutta hoidettu ja kenen toimesta.

Hyvällä yhteistoiminnalla ja rakentavalla asenteella omaa henkilöstöä kohtaan on niin opettajien kuin muidenkin työntekijöiden lomautuksilta vältytty vaikeassakin taloustilanteessa. Näin on toimittu Turussa, jossa henkilöstöjärjestöt hyväksyivät pitkien ja vaikeidenkin neuvottelujen tuloksena kaupungin säästösopimuksen.

Lomauttamisista on Keskustan turha syyttää yksin muita, kun on ensisijaisesti itse ollut niistä päättämässä.

Kirjoittaja ona Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok).