Lukijoilta

Natura 2000 ekoterroria

Perjantaina 8.5. on viimeinen päivä tehdä muistutus Natura 2000-esityksestä. Läheskään kaikki maanomistajat, varsinkaan kaupungeissa asuvat, eivät edes tiedä, että heidän maitaan kuuluu EU:n komissiolle annettavaan Natura 2000 suojelu- esitykseen. Ilmoittelu on Ympäristöministeriön mielestä kuitenkin riittävä, kun Ehdotus Natura-verkostoksi on ollut nähtävillä kunnissa, joissa alueita on. Luettelo kaikista Natura-kohteista ja tietoa verkostosta on ollut saatavissa lisäksi ympäristöministeriön Internet-sivuilta.

Hyvästä tiedottamisesta huolimatta monelle voi olla yllätys, että Suomen maatalous aiotaan museoida saksalaisturisteja varten lopettamalla maa- ja metsätalous ja palauttamalla maaseutu Niskavuori-ajan mukaiseksi. Tuleeko Naturan jälkeen Ranta-Natura 2000-ohjelma, jolla kaikki alle 50 metriä rannasta olevat alueet rauhoitetaan ja olemassa olevat rakennukset määrätään purettaviksi?

Kesällä hallitus vie esityksen Brysseliin. Vasta myöhemmin EU:n komissio tulee päättämään, mitä rajoituksia Natura 2000-suojelusta seuraa. Tällä hetkellä virkamiesten vastaukset ovat arveluttavan erimielisiä; yksi sanoo, että kaikki puut pois ja laitumeksi, toinen ei antaisi kaataa enää yhtään puuta ja kolmas vakuuttaa, ettei normaali toiminta esty mitenkään.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Suojelualueet pitäisi sijoittaa valtion, kuntien, seurakuntien tai metsäyhtiöiden maille. Suojelusta on kuitenkin aina etukäteen paikan päällä sovittava maanomistajan kanssa, rajoituksista on saatava korvaus tai vaihtomaata. Maalla asuville Naturan seuraukset voivat pahimmillaan olla maa- ja metsätalouden jatkamisen ja kehittämisen estyminen. Ehkä Naturan tarkoitus onkin lopettaa Suomesta yksityinen metsänomistus ja siirtää metsät yhtiöille ja valtioille monen EU-maan tapaan.

Natura 2000-suojelun valmistelulla ja kettutytöjen toiminnalla on paljon yhteistä. Molemmat ovat luonnon puolustajia, vihreitä. Molemmat rikkovat törkeästi perinteisiä ja laillisia omistusoikeuksia. Molempien toiminta johtaa päinvastaiseen lopputulokseen kuin alun perin oli tarkoitus.

Maalla asuvat ovat aina puolustaneet luontoa sen kaikissa muodoissa. Todellisiin luontoarvojen uhkiin on puututtu. Itse asun maatilalla, joka on ollut yli 200 vuotta saman suvun hallussa, metsät, pellot ja biotoopit hyvässä hoidossa. Edellinen isäntä puolusti isänmaata viisi vuotta ulkoiselta viholliselta. Onko tämä sukupolvi niin epäluotettava, että omat ovat ottamassa maidemme käyttö-oikeuden?

Esko Aalto
Agronomi
Somero