Lukijoilta

Euron käyttöönotto ei vaikuta rahan arvoon

Vastaan nimimerkin Tiedonhaluinen (TS 4.5.) kyselyyn Emun vaikutuksesta säästöihin.

Euron käyttöönotto ei vaikuta rahan arvoon. Yksi euro tulee olemaan noin kuusi markkaa, mutta täsmällinen muuntokerroin vahvistetaan 1.1.1999. Tämän jälkeen muunnot markoista euroihin ja päinvastoin suoritetaan aina kiinteällä muuntokertoimella, joka on viisidesimaalinen luku. Talletusten ja luottojen arvo säilyy ennallaan.

Kysyjän esimerkissä 100000 markkaa olisi ERM-järjestelmän ecun keskuskurssia 6.01125 käytettäessä (euron kurssia ei ole vielä määritelty) euroina 16635.48 lähimpään senttiin pyöristettynä. Tällöin 100000 markkaa on jaettu 6.01125:llä. Jos summa jostain syystä halutaan muuttaa takaisin markoiksi, eurosumma kerrotaan taas samalla luvulla eli 6.01125:llä. Tulokseksi saadaan 100000 markkaa ja kolme penniä, kun desimaalit pyöristetään lähimpään penniin. Käytännössä rahaa saa käteensä tasan 100000 markkaa. Jos välituloksessa käytetään enemmän desimaaleja niin pyöristysvirheet luonnollisesti pienenevät summaa takaisin markoiksi muutettaessa.

Euroalueen kansallisten rahayksiköiden välisissä muunnoissa muunto tehdään siirtymäkautena aina euron kautta, jolloin euro-määräisessä välituloksessa täytyy käyttää aina vähintään kolmea desimaalia. Euron kiinteässä muuntokertoimessa käytetään aina viittä desimaalia.

Lisätietoja Emuun ja euroon liittyvistä asioista saa mm. Varsinais-Suomen Eurooppa-tiedotuksesta p. 02-2339189 sekä pankeista ja myös Internetistä osoitteesta www.euro.fi, mistä löytyy myös valmis muuntolaskin.

Outi Ollila-Pettersson
Varsinais-Suomen Eurooppa-tiedotus