Lukijoilta

Laadunvalvontaa kouluihin

Kovasti on viime aikoina puhuttu koulujen taloudellisesta tulevaisuudesta. Rehtorit ovat lähinnä tulosvastuullisia toimitusjohtajia. Hallintoa pyritään yhdistämään ja opettajien lomautuksista taitetaan peistä. Kiinnittäisin kuitenkin huomiota myös laadunvalvontaan niin tiedollisessa opetuksessa kuin kasvatuksellisuudessakin.

Teollisuudessa ja terveydenhuollossakin suositaan laadunvalvontaa. Käydään keskustelua hyvästä hoidosta erityisesti eettisyyden näkökulmasta.

Koulumaailmassa opettajilla on uskomaton vapaus. Luokassa ei ole työtovereiden sosiaalista kontrollia. Opettajan on helppo opettaa omia arvojaan, manipuloida oppilaita ja käyttää hajoita ja hallitse tekniikkaa.

Opettajan tehtäviin kuuluu minun mielestäni lasten itsetunnon nostaminen eikä tasaisin väliajoin toistuvat kommentit luokan huonoudesta ja kotikasvatuksen epäonnistumisesta.

Nykypäivän trendi on erikoistuminen. Koulut ja luokat erikoistuvat mm. kieliin ja luonnontieteisiin. Samanaikaisesti korostetaan valinnaisuuden laajentamista. Asiat ovat ristiriidassa keskenään, sillä esimerkiksi erityyppisiä kieliluokkia on vähän ja koko kaupungin opetus tältä osin yhden opettajan harteilla. Muuttaminenkin saattaa olla hankalaa. Jos koulu on vanha ja hyvämaineinen, se ei ole laadun tae.

Kuka siis vastaa opetuksen laadusta?

Opettajan työtä arvostava