Lukijoilta

Tiukaksi käy, jos
koulu lakkautetaan

Turun Sanomissa 29.4. julkaistun uutisen mukaan suunnitteilla olevat koulutoimen säästöt kohdistuvat Kähärin ja Snellmanin koulujen kiinteistökustannuksiin, jos koulut lakkautetaan. Uutisessa kerrottiin, että opettajien määrää ei aiota vähentää, vaan opettajat siirtyvät kaikissa tapauksissa oppilaiden mukana naapurikouluihin.

Tämä tieto ei kuitenkaan pidä paikkaansa: sijoituskouluissa olevat ryhmät täytetään maksimikokoon, mikä merkitsee 1.-2. luokilla 25 oppilasta ja 3.-6. luokilla 32 oppilasta, virallisten säädösten puuttuessa kenties pari enemmänkin.

Jos esimerkiksi Kähärin oppilaat sijoitetaan tehokkaasti Suikkilan, Teräsrautelan ja Raunistulan koulujen olemassa olevien luokkien täytteiksi, Kähärin vakinaiset opettajat siirtyvät koululaitoksen avoimiin virkoihin. Todennäköisesti virat eivät ole samoissa kouluissa kuin Kähärin oppilaat.

Mielestäni on tosiasioiden kiertämistä väittää, että koulun lakkauttaminen ei merkitse opettajanvirkojen vähenemistä. Kaupungin koululaitoksessa opettajanvirat vähenevät, kun väliaikaisina toimineet opettajat joutuvat väistymään siirrettävien vakinaisten opettajien tieltä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Virkojen lakkauttamiseen liittyy aina luokkakokojen kasvu. Mikäli koulun kaikki luokat ovat suuria, kaikille ei riitä tunteja luokan jakamiseen esimerkiksi kielissä ja matematiikassa. Kähärin koulun lakkauttaminen muuttaisi ratkaisevasti myös Suikkilan, Teräsrautelan ja Raunistulan oppilaiden opiskeluoloja.

Ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden vanhemmat ovat parin vuoden ajan periaatteessa saaneet vapaasti valita koulun lapselleen. Luokkien täyttyessä äärimmilleen valinnan mahdollisuudet vähenevät ja muuttuvat joidenkin kohdalla huoleksi siitä, mihin kouluun lopuksi mahtuu.

Aikoinaan kansa- ja oppikoulussa ahdettiin nelisenkymmentäkin oppilasta samaan luokkaan. Se oli tehokas keino karsia heikoimmat opintieltä. Tavallisessa peruskoulun ala-asteen luokassa oppilaat ovat hyvin eritasoisia. Nykyisen peruskoulun tavoitteena on antaa jokaiselle oppilaalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän voisi jatkaa opiskelua lukiossa.

Ala-aste antaa perustan myös koulua ja oppimista koskeville asenteille. Yksilöllisen ohjauksen ja kasvatuksen mahdollisuudet vähenevät luokkakoon kasvaessa. Peruskoulussa ei saa sallia sellaisia olosuhteita, jotka estävät lapsen kykyjen mukaisen kehityksen tai syrjäyttävät heikoimmat oppimisesta ja koulunkäynnistä jo koulutien alkuvaiheessa. Vai olenko nyt väärässä, kun rahat ovat vähissä?

Velkaisen kaupungin veronmaksajina meidän tulee keskustella muuallakin kuin Kähärissä siitä, millä ehdoilla koulutoimesta säästetään vaaditut 12 miljoonaa. Jos emme säästä nyt, velka siirtyy lapsille, sanotaan. Kun lasten kouluoloja vaikeutetaan, he ovat maksumiehiä jo tänään.

Anja Koskela
Kähärin koulun johtaja