Lukijoilta

Kela päivittää
viiveellä

Viime vuoden lopulla kirjoitettiin Kelan yleisen asumistuen tulorajojen korotuksista. Korotukset olivatkin tervetulleita, toivathan ne lehtien mukaan keskimäärin reilun 200 mk:n korotuksen asumistukeen ja paransivat opiskelijakommuunissa tai avoparina asuvien opiskelijoiden heikompaa asemaa suhteessa uudistetun opintotuen asumislisää nauttiviin opiskelijatovereihinsa.

Vailla huomiota tai Kelan tiedotusta sen sijaan on jäänyt se tosiasia, että vaikka uudet tulorajat tulivat lakiin 1.1.1998, Kela päivittää tuensaajien tiedot ajanmukaisiksi vasta vuositarkastuksen tai välitarkastuksen yhteydessä - pahimmassa tapauksessa siis jopa joulukuussa 1998. Kela ei myöskään maksa takautuvasti tuensaajille niille voimassa olevan lain mukaan kuuluvaa korotusta.

Itse osa-aikatyötä tekevänä opiskelijana menetän reilut 500 mk kuukaudessa viiden kuukauden ajan, koska vuositarkastukseni sattuu olemaan vasta kesäkuun alussa. Luultavasti osalla opiskelijapareja ym. tilanne on vielä onnettomampi menetysten ollessa useita tuhansia markkoja.

Muistan lehdissä kirjoitetun joskus Kelan uusista hienoista tietojärjestelmistä, jotka mahdollistavat monien järjestelmien liittämisen samaan systeemiin.

Tietojärjestelmä tuntuukin toimivan hienosti ja mahdollistavan esimerkiksi liikaa maksetun tuen tehokkaan takaisinperinnän - jostain kumman syystä ohjelmisto ei kuitenkaan mahdollista lain tai muiden olosuhteiden muuttuessa parempaan suuntaan tuensaajien tietojen päivittämistä uusilla tiedoilla.

Tällaisilla kassavirtoja maksimoivilla ominaisuuksilla olisi luultavasti enemmän käyttöä kaupallisissa sovelluksissa kuin sosiaalipolitiikan välineenä tunnetun Kelan tietojärjestelmissä.

Jussi Hauru
kauppat. yo,
Turun kauppakorkeakoulu