Lukijoilta

Palkkaa saa vain
tehdystä työstä

Ei kenellekään makseta palkkaa loma-ajalta. Kaikille työntekijöille maksetaan palkkaa nimenomaan tehdystä työstä, ei vapaa-ajan vietosta, ja näin on myös opettajien kohdalla. Ja aivan kuten muillakin tämä työstä maksettu palkka on opettajilla nykyään jaettu kahdelletoista kuukaudelle entisen yhdeksän sijasta.

Loma-ajat, työn vaativuus, koulutuksen pituus ja palkka ovat ammatinvalintakysymys. Jokaisella riittävät kyvyt omaavalla on mahdollisuus valita opettajan ammatti. Opettajien loma-ajat ovat aina olleet yleisesti tiedossa. Kaikki eivät kuitenkaan jostain ihmeellisestä syystä hakeudu tähän ihanneammattiin. Loma-ajan kaikki ottaisivat riemumielin vastaan, muttei pitkää koulutusta ja raskasta työtä nuorten parissa. Kadehtijoiden olisikin syytä lopettakaa ruikutus ja hakeutua kiireesti tähän ihanneammattiin.

Uittamon Esko