Lukijoilta

Opetusta ei ole ilman opettajaa

Viitaten artikkeliin Koulubingoa OAJ:n ehdoilla (TS 26.4.) sekä opettajien lomautusten ympärillä vellovaan keskusteluun, haluaisin muistuttaa mieliin, mikä on varsinainen asian ydin. Ydin on tässä: miksi oppilailta evätään oikeus kunnolliseen opetukseen?

Opettajien lomautuksista puhuttaessa niputetaan liian usein liian monta asiaa yhteen. Sekä valveutuneiden vanhempien että opettajien vankka mielipide on se, että jatkuvat opettajien lomautukset ovat kohtuuttomia.

On turha sotkea asian ydintä väittelemällä siitä, onko opettajilla mahdollisesti liian pitkä kesäloma, ovatko opettajien palkat liian pienet tai suuret, mikä on opettajien työaika. Menneen talven lumien pöyhimistä on myös se, jos ruvetaan ällistelemään sitä, miksei opettajia voisi lomauttaa kesäloman aikana. Tästähän on jo yksiselitteinen korkeimman oikeuden päätös: loma-aikana ei voida lomauttaa - sama sääntöhän pätee muillakin ammattialoilla.

Kysymys on yksinomaan siitä, että joissain kunnissa opettajat, kaikista onnettomista kokemuksista huolimatta, pannaan pakkolomalle, jopa vuodesta toiseen. Kysymys on kunnista, joiden talous on jatkuvasti kuralla. Kysymys on kunnista, joissa päättäjien ja virkamiesten ainoana tehtävänä on saada aikaan mahdollisimman paljon säästöjä seurauksista piittaamatta. Kysymys on kuntalaisten oikeuksien polkemisesta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lomautusten pelastusrenkaaseen tarrautuneissa kunnissa oppilaat eivät saa sitä opetusta, minkä laki heille määrää. Osoittaa vääristynyttä oikeustajua, peräti sen puuttumista, jos haluaa väittää, että oppilaiden ja opettajien olisi iloista uudisraivaajahenkeä uhkuen korjattava lomauttajakuntien kurja taloudenpito.

Jos kunta lomauttaa opettajansa, vastuu opetuksen järjestämisestä jää silti kunnalle. Vastuu lasten turvallisuudesta siirtyy kunnalle, vastuu siitä, että oppilaat saavat tasokasta opetusta näennäispuuhailun sijaan on kunnalla. Vastuu siitä, että ei synny järjestyshäiriötä tai esiinny koulukiusaamista, on silloin kunnan päättäjien hartioilla.

Oppilaiden saama opetus on se, minkä me veronmaksajat veromarkoillamme lapsillemme hankimme. Keskeistä koulussa on o p e t u s. Opetusta taas ei ole ilman opettajaa. Julman riiston kohteeksi joutuvat ensisijaisesti oppilaat ja heidän vanhempansa.

Hyvät vanhemmat: mitä me verorahoillamme haluamme, millaisia päättäjiä haluammme? Kysymykset opettajien palkkatasosta tai loma-ajoista ovat sidoksissa valtakunnallisiin sopimuksiin. OAJ ajaa oman jäsenistönsä asioita siinä missä muutkin ammattijärjestöt. Nuo kysymykset ovat erikseen käsiteltäviä, nyt on kysymys lasten perusoikeuksien loukkaamisesta.

Opettajien markkinoima tuote on opetus. Tämä tuote kuuluu kaikille kuntalaisille, hyvät päättäjät!

Tuula Nikala-Soiha