Lukijoilta

Juomavettä kolmen kaatopaikan kautta

TS/Jari Laurikko<br />Raision ja Naantalin kaatopaikat ja jätehuolto ovat jääneet vaille asiallista hoitoa ja valvontaa. Isosuon kaato paikan (kuvassa) pohja vuotaa ja saastevedet tulevat alas pohjavesialueille ja vesistöihin, Paavo Kurkela kirjoittaa.
TS/Jari Laurikko
Raision ja Naantalin kaatopaikat ja jätehuolto ovat jääneet vaille asiallista hoitoa ja valvontaa. Isosuon kaato paikan (kuvassa) pohja vuotaa ja saastevedet tulevat alas pohjavesialueille ja vesistöihin, Paavo Kurkela kirjoittaa.

Naantalin ja Raision imagoa pilaavat pahasti kaatopaikat, viemärit ja niiden likaama vesijohtovesi. Asioiden takaa paistaa suuri tietämättömyys ja virkamiesten välinpitämättömyys jäte- ja vesihuollosta. Lain täyttämisessä liikutaan vähintään minimitasolla myös asioissa, joista ei muualla ole tapana tinkiä. Juomavedestä otetaan asiattomasti riskejä.

Naantalissa ja Raisiossa juodaan ilmeisesti Suomen huonointa vesijohtovettä. Nykyinen juomavesi tulee osittain Koivukummun pohjavedenottamosta, joka sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuksissa taannoin todettiin toiseksi huonoimmaksi AOX:n suhteen koko Suomessa yli sadasta tutkitusta.

AOX tarkoittaa mm. syöpää, sikiövaurioita ja keskenmenoja aiheuttavia orgaanisia klooriyhdisteitä. Näitä tavataan esim. kaatopaikoilta tulevissa vesissä.

Nyttemmin tilanne Koivukummun vedenottamossa on yhä huonontunut niin, että ilmeisesti jopa kahdenkin kaatopaikan, Isosuon ja Haavuoren, saasteet ovat pilanneet veden juomakelpoisuuden.

Pohjavesialueen ojissa on todettu lisäksi ihan sitä itseään eli ulostetta, noin kaksi miljoonaa kolibakteeria litrassa. (Viemärivedessä on vain 2000 kolia / litra). Lisäksi saman Koivukummun vedenottamon alueella todettiin kesällä ihan oma ongelmajätekaatopaikkakin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Koivukummun vettä ei voida enää jakaa suoraan juomavedeksi, vaan sitä joudutaan laimentamaan jokivedellä, jossa siinäkin on jo ennestään yli 120 yksikköä samaa AOX:ää. Tämä on viisinkertainen määrä Aurajokeen verrattuna ja yli 10-kertainen Helsingin veteen verrattuna. Eli ei ole hääviä se landrinkikaan Raision - Naantalin vesilaitoksella!

Kesäisin joessa on runsaasti sinileviä, joiden myrkkyjä ei vedenpuhdistus poista. Raisionjoen tiedetään koostuvan huomattavissa määrin viemärivesistä sekä sikaloiden ja navettojen lietelantojen liemistä. Sikatalouden odotetaan lisääntyvänkin. Lisäksi jokivesi on erittäin humuspitoista, minkä vuoksi veden kloorauksessa muodostuu runsaasti em. haitallisia AOX-aineita. Tämän vuoksi muualla pintaveden käytöstä ollaan yleisesti luopumassa.

Juomavesiallasta ollaan sijoittamassa neljännen kaatopaikan maastoon Palovuoreen. Jo tämänhetkinenkin Naantalin ja Raision juomaveden kaoottinen tilanne kielii tilanteen hallitsemattomuudesta ja ammattitaidon puutteesta. Kukaan ei voi antaa takuuta edes nykyisestä juomavedestä, saati sitten kun vesi tulee EU:n ongelmajätekaatopaikalta.

Kaatopaikkojen supermyrkyt ovat osoittautuneet salakavaliksi ja pitkällä aikavälillä keräytyviksi. Käytäntö ja tutkimus ovat osoittaneet näiden myrkkyjen iskevän jopa 10-50 vuoden aikaviiveellä.

Kaikkia kymmeniätuhansia kaatopaikan myrkkyjä on mahdotonta näyttein todeta. Osa myrkyistä voi tappaa jo alle mittausrajan olevina matalinakin pitoisuuksina, kuten esim. Sveitsissä. Osa kertyy kohtalokkaaksi pitkällä aikavälillä matalistakin pitoisuuksista.

Kaatopaikat ja jätehuolto ovat jääneet vaille asiallista hoitoa ja valvontaa. Isosuon kaatopaikan pohja vuotaa ja saastevedet tulvivat alas pohjavesialueille ja vesistöihin. Luvattomasti läjitetyt arsenikki- ym. saasteet Isosuolla ovat lisääntyneet alueen pohjavesikaivoissa. Ne valuvat alas Koivukummun uuden vedenottamon pohjaveteen. Edessä on pian uusi laimennusongelma.

Huomattava osa vedessä olevista viruksista kulkeutuu puhdistuslaitteiden lävitse. Noin puolet ihmisten vatsa- ja suolistotulehdusten aiheuttajista on viruksista johtuvia. Vatsataudeista johtuvien sairaslomapäivien ja töistä poissaolojen, puhumattakaan epidemioista, luulisi olevan melkoinen rahallinenkin menetys etenkin työnantajille.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Asiallinen, puhdas ja turvallinen vesijohtovesi on ainakin muualla kaupungin tärkein peruspalvelu ja elinkeinoelämän edellytys. Siitä tinkiminen on mieletöntä. Pohjavesivarojakin on vielä olemassa, vaikkei näitä varoja ole haluttu nähdäkään. Uusi isokapasiteettinen putki on valmistumassa Liedossa. Pohjavesiratkaisun kustannukset ovat monta kertaa allasvaihtoehtoa halvemmat, eikä pohjavettä tarvitse puhdistaa.

Ainoa keino välttää isoja turhia riskejä on valita hyvä raakavesi. Raision - Naantalin juoma- ja talousvesiratkaisun on rakennuttava pohjaveden varaan.

Paavo Kurkela
Eläinlääket. tri
Sotilasläänin hygienikko