Lukijoilta

Diabeteshoito
huononee

Turun kaupungin terveydenhoitovirasto on suuressa viisaudessaan tehnyt asiantuntijaryhmää kuulematta suurta ihmetystä aiheuttavia päätöksiä. 1.4. annetun ohjeen mukaan hoitovälinejakelu alkaa jakaa vain yhdenmerkkiseen verensokerimittariin sopivia testiliuskoja. Päätöstä perustellaan mm. kustannussäästöillä, mutta ne voivat pitkällä juoksulla osoittautua aikamoiseksi kuplaksi.

Murrosikäisen, kahdeksan vuotta diabetesta sairastaneen nuoren vanhempina olemme tyrmistyneitä käyttöön otettavan mittarin ominaisuuksista. Sen virhemittausmahdollisuudet ovat huomattavasti suuremmat kuin meillä nyt käytössä olevilla mittareilla ja liuskoilla.

Tämä on todella huolestuttavaa, kun samalla voimme todeta testiliuskojen kappalemääräisen jakelun olevan Turussa tiukasti suositusohjeiden minimimäärässä.

Koska jokaisen testin tulisi tällä perusteella onnistua ensimmäisellä otoksella, olipa ns. insuliinituntemuksia tai ei, johtaa se lopuksi siihen, ettei luotettavaa verensokerin tasapainoa voida jatkossa kontrolloida.

Pahimmassa tapauksessa tilanne voi johtaa ea-poliklinikoiden työ- ja kustannuspaineiden nousuun lisääntyvien insuliinishokkitapausten myötä. Päättäjien toivoisi vielä kerran laskevan, onko säästäminen nyt kohdistunut oikeaan kohteeseen!

Käyttöön otettava mittari on myös auttamattomasti kehityksestä jäljessä, koska siinä ei ole tietokonevalmiuksia niin kuin pitkälle kehitetyissä mittareissa on. Myös koulupoliklinikan ja tulevaisuudessa Tyksin valmiudet tietokonepohjaiseen pitkäaikaiseen verensokeritasapainon seurantaan eivät toteutuisi. Samalla myös mahdollisuus kotitietokoneilla tapahtuvaan tasapainon seurantaan ei onnistu.

Toivomme koko sydämestämme, että nyt tehty päätös tarkistettaisiin ja tarkistuksen myötä siirryttäisiin tältäkin osin nykyaikaan ja - hankkimaan pitkän aikavälin säästöjä.

Vanhemmat