Lukijoilta

Kirjoittajavieras Jukka Nättinen:
Liikennekuolemat
kuriin

Valtioneuvoston 1989 tekemän periaatepäätöksen mukaan lääninhallitusten tehtävänä on vastata alueittensa liikenneturvallisuustyön koordinoinnista. Tämä työ alkoi lääninneuvottelukunnan liikennepoliittisen jaoston ja jatkui läänin liikenneturvallisuuden yhteistyöryhmän puitteissa. Keskeisinä toimijoina mukana olivat jo tuolloin mm. Liikenneturvan, Liikkuvan poliisin ja Tielaitoksen alueelliset edustajat.

Suurlääniratkaisun myötä on koordinointi syksystä 1997 alkaen järjestetty osin uudelta pohjalta. Mukaan tulivat ympäristökeskukset ja maakunnalliset liitot sekä entistä selvemmin alueen peruskunnat.

Länsi-Suomen lääninhallitus asetti viime helmikuussa alueelliset yhteistyöryhmät sekä Turun toimipaikkansa että Jyväskylän, Tampereen ja Vaasan alueyksiköiden yhteyteen.

Viime tammikuun lopulla lääninhallitus asetti läänin liikenneturvallisuusneuvottelukunnan. Sen puheenjohtajana toimii maaherra Heikki Koski. Jäsenistö koostuu Liikenneturvan, Liikkuvan poliisin, Tielaitoksen, lääninhallituksen eri osastojen, ympäristökeskusten, maakunnallisten liittojen ja läänin peruskuntien edustajista. Myös liikenneministeriöllä on edustuksensa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Liikennekuolemat vähentyivät maassamme ilahduttavasti koko 1990-luvun aina viime vuoteen asti, jolloin kuolleiden määrä kuitenkin taas lisääntyi yhdeksällä prosentilla. Länsi-Suomen läänissä viime vuoden kasvu oli suorastaan hälyttävää luokkaa - jopa noin 25 prosenttia ja Pirkanmaalla kasvuprosentti oli lähes sata. Kuolleiden määrät kasvoivat läänin kaikissa muissa maakunnissa paitsi Keski-Pohjanmaalla ja Satakunnassa.

Loukkaantuneiden lukumäärä laski joitain prosentteja niin koko maassa kuin Länsi-Suomen läänissakin. Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla määrät kuitenkin kasvoivat jonkin verran.

Valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi vuodelle 2005 sen, että vakavimmat henkilövahingot vähenevät yhtä nopeasti kuin 1990-luvulla ja että Suomessa lähennytään Ruotsin ja Norjan perinteisesti parempaa turvallisuustasoa. Liikennekuolemien tulee olla vuonna 2005 alle 250. Vuonna 1997 se kuitenkin oli vielä 431, joten aivan vaatimaton ei valtakunnallinen tavoite ole. Toisaalta voi kysyä, eikö tuo tavoite aina pitäisi olla nolla.

Valtioneuvoston päätökseen sisältyy toimia liikenteen kasvun hillitsemiseksi, taajamien turvallisuuden sekä tienkäyttäjien vuorovaikutuksen parantamiseksi, liikennejuopumuksen samoin kuin suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien vähentämiseksi.

On toivottavaa, että laajennettu ja koordinoitu yhteistyö osaltaan myötävaikuttaisi liikennekuolemien vähenemiseen ja tavoitteiden toteutumiseen myös Länsi-Suomen läänin osalta.

Raumalla pääsiäislauantaina sattunut kuuden nuoren hengen vaatinut järkyttävä liikenneonnettomuus pysäytti varmaan itse kunkin meistä jälleen miettimään, eikö mitään voida tehdä onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Ennaltaehkäisevää työtä mm. juuri tuon tapaisten, nuorille valitettavan usein tapahtuvien onnettomuuksien vähentämiseksi tehdään koko ajan. Silti valistuksella ja liikenneturvallisuustyön organisaatioiden toiminnalla ei voida liikennekuolemia kokonaan estää. Liikenneturvallisuus riippuu viime kädessä meistä ihmisistä - yksilöinä ja yhdessä.

Kirjoittaja Jukka Nättinen toimii Jyväskylässä Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosastolla vastaten läänin liikenneturvallisuusyhteistyön koordinoinnista ja kehittämisestä ja on liikenneturvallisuusneuvottelukunnan sihteeri.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy