Lukijoilta

Makkaralla kaksi päätä opetustoimessakin

Silmät auki opettajat -nimimerkki otti kovasti kantaa opettajien työaikaan. Asia sietää tarkastelua, mutta näin päinseinäisesti ei asiaa saisi käsitellä edes nimimerkin piiloon kätkeytyvä kansalainen. Kansalaismoraali vaatisi oman nimen käyttämistä tämmöisissä asioissa.

Ensiksikään opettajain työ ei muodostu oppituntien pitämisestä, vaan paljosta muuta:

1. Valmistautuminen oppituntiin, ns. kotityöt, ottaa aikansa. Omalla erikoisalallani (äidinkieli) ei kuulunut harvinaisuuksiin kuudenkin tunnin kotityö yhtä koulussa pidettävää oppituntia kohti. Määrä vaihtelee, mutta kotitöitä riittää.

2. Valvontatyöt, kokoukset ja muut - koulutuksen lisäksi - tuottavat lisätyötä ja siis työtunteja lukuvuoden aikana.

3. Kukaan opettaja ei voi viettää 70 työpäivän pituista vuosilomaa. Useaan otteeseen on asia selvitetty, laskettu palkattomien ylitöitten ja lisätehtävien määrä, ja laskelmien nojalla on päädytty selviöön: vuosilomaa opettaja viettää 25-35 päivää, muut päivät on tehty etukäteen ylitöinä koulussa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Nimimerkki ei puutu lainkaan toiseen ongelmaan, vaikka sen pitäisi olla selviö: koulussa eivät työskentele ainoastaan opettajat, vaan myös oppilaat. Jo nykyiselläänkin koulu tuottaa häirikköoppilaita. Opettajien työtuntien tehostettu pitäminen lisäisi häiriköitten määrää, niitten lisääminen nykyisestään aiheuttaisi kaaoksen. Toisaalta opettajakunnassa lisääntyisi aivan varmasti burn out -ilmiöitten määrä: nykyiselläänkin moni opettaja liikkuu loppuunpalamisen rajoilla ennen loma-aikojaan. Tämä sekä oppilaitten että opettajien ongelma on jäänyt nimimerkiltä näkemättä. Ujoussyistäkö?

Opettajien ammatista maksettavat korvaukset eli palkat eivät millään tavoin vastaa ammattiin valmistautumisesta aiheutuvia kuluja. Ylioppilaaksitulon jälkeen yleensä opiskellaan noin kuusi vuotta, ja vasta sitten päästään työhön. Tämän nojalla opettajien ammatti kuuluu yhteiskuntamme erittäin niukasti palkkaa saaviin ammatteihin pitkistä opinnoista huolimatta.

Oman kirjoituksensa ansaitsisi nimimerkin outo vaatimus: opettajakunta ei saisi pitää kiinni oikeuksistaan suhteessa työnantajaan. Minkä lain, asetuksen tai päätöksen nojalla opettajakunta on tässä maassa siirretty orjien asemaan? - Meiltähän on orjuus poistettu - käsitykseni mukaan - ajat sitten.

Leo Suomela
n. 40 virkavuoden kokemus
opettajan ammatista