Lukijoilta

Ministeri,
näpit irti
lapsilisistä

Hallintoministeri Jouni Backman esittää lapsilisien verottamista. Verotusta pohdittaessa on muistettava, että lapsilisän avulla tasataan tuloja lapsiperheiden ja lapsettomien perheiden välillä. Lapsilisä on eräänlainen kulukorvaus, jolla yhteiskunta osallistuu lapsen välttämättömiin elinkustannuksiin. Lapsilisä on siis universaali, kaikille perheille tulotasosta riippumatta maksettava tulonsiirto. Ja tästä periaatteesta on pidettävä kiinni.

Lapsilisien verottaminen johtaisi lapsiperheiden verotuksen kiristymiseen. Eniten verotus kiristyisi yksinhuoltajilla, koska heidän lapsilisänsä maksetaan korotettuna. Veronalaiset lapsilisät antaisivat tukea sattumanvaraisesti myös samalla tulotasolla olevilla perheillä riippuen aikuisten tuloeroista. Verottaminen on myös sosiaalipoliittisesti kestämätön ratkaisu. Lapsilisät tulee siis säilyttää verottomina. Ministerin kannattaisikin pistää tässä asiassa jäitä vaalihattuun.

Mikko Immonen
kansanedustaja (vas)