Lukijoilta

TS opettaa opettajia
säästämään

Taas kerran sai ripotella tuhkaa päälleen TS:n 8.4. opettajien lomautuksia käsitellyttä pääkirjoitusta lukiessa. Eikö asiallinen pääkirjoittelu enää vaadi faktojen selvilleottoa, tasapuolisuutta tai edes jonkinlaista tuntemusta kirjoitettavasta aiheesta.

Itse olen ala-asteen luokanope ja tietysti katselen käytävää keskustelua osin sisältä päin. Uskon yhä kuitenkin omaan työhöni, sen mahdollisuuksiin, mutta välillä se kyllä tuntuu aika vaikealta. Ulkoinen krittiikki, joskus asiallinen ja tarpeellinen, joskus asiaton, pistää miettimään oman työn mielekkyyttä ja tarpeellisuutta.

TS:n mukaan opet ovat ahneuksissaan tyrmänneet paikalliset säästösopimukset sekä loma-ajan lomautukset. Silti lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa on sovittu säästämisestä muuten kuin lomauttamalla. Turussa lomarahasta luovutetaan osa, muualla esim. virkoja jätetään täyttämättä eläkkeelle siirtymisen jälkeen, tuntikehystä karsitaan(palkkaa vähennetään) jne. Työtuomioistuimen päätöksellä lomalla ei voi lomauttaa.

Koulussa on tiukkaa ja työpäivät ovat pitkiä, opetuksessa on yhä löysääkin. Itse nuorena opena olen viimeisen seitsemän vuoden aikana ehtinyt nähdä opetuksen alasajon. Realiteetti on monissa kouluissa se, että kirjoitettuihin tavoitteisiin ei päästä jo yksistään henkilöpulan, suurten opetusryhmien ja resurssien vähyyden vuoksi. Jos TS:llä on tiedossa, mistä voitaisiin karsia opetusta vielä lisää heikentämättä sitä, kertokaa!

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lomautukset lehti haluaa joka tapauksessa kouluihimme, vaikkapa toukokuun viimeisille viikoille. Nehän ovat harvoin tiivistä opiskelua. Onko oppilaan turvallisuus, hyvän ja kiinnostavan opiskeluilmapiirin luominen jollakinlailla helpommin järjestettävissä toukokuun lopussa? Lähetetäänkö oppilasjoukko kohentamaan luokan yhteishenkeä valmistamattomalle leirikouluretkelle ilman aikuisohjaajaa?

Syntipukkia etsittäessä kannattaisi miettiä, mitä haluamme. Kaikkea kun ei voi saada.

Emmekö kaikki käytä enemmän tai vähemmän julkisia palveluitamme. Ylläpidämme niitä yhdessä, päätämme niistä ja lopulta siis myös vastaamme tekemistämme päätöksistä. Jos kunnalla/kaupungilla menee huonosti, onko se virkamiesjohdon vika, luottamushenkilöiden vastuulla vai ainoastaan palveluita aikaansaavien maksettavissa? Yhteisvastuullisuus asettaa meidät kaikki rahoittamaan näitä palveluita, miksei myös huolehtimaan niistä silloin, kun ne eivät toimi.

Maksumies?