Lukijoilta

Liikuntavirastossa pallo hukassa

Kansantalouden kannalta koko väestön liikuntamahdollisuuksien edistämistä voidaan pitää toivottavana. Kävely, juoksu, hiihto, pyöräily ja uinti ovat suurten joukkojen liikuntamuotoja. Kunnallisia liikuntainvestointeja suunniteltaessa tulisikin aina varmistua siitä, että näiden perusliikuntamuotojen harjoitusmahdollisuudet on turvattu. Turun kaupungin liikuntapolitiikassa painopiste tuntuu siirtyneen viime vuosikymmeninä kuntoliikunnasta huippu-urheilun suosimiseen.

Erityisesti hiihtäjille Turku on huono kaupunki. Vähälumiset ja epävakaat talvisäät ovat tulleet jäädäkseen, joten myös Turun kaupungin liikuntaviraston olisi vihdoinkin aika ryhtyä toimiin hiihtomahdollisuuksien turvaamiseksi koko talven ajaksi. Latujen kunnossapito on varmistettava ajanmukaisella kalustolla ja riittävällä henkilöstöllä.

Myös avantouimareiden tilanne Turussa on kestämätön. Riittämättömien sauna- ja pukeutumistilojen lisäksi jatkuvasti suosiotaan kasvattava liikuntamuoto joutuu kärsimään ala-arvoisesta uimavedestä. Avantouinnin kiistämättä terveyttä ylläpitävä vaikutus toisi vaadittavat lisäinvestoinnit nopeasti takaisin vähentyneinä terveydenhoitokuluina.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Järjettömältä tuntuu myös kaupungin omien ulkoilualueiden myyminen yksityiseen käyttöön, kun samanaikaisesti kaupunkilaisille yritetään markkinoida Kiilopään majaa tai Kuhankuonoa. Tulee mieleen hölmöläisten peitonpidennys, leikataan alapäästä pois ja liitetään yläpäähän. Matkailun edistämiskeskus, Lapin kunnat ja yrittäjät markkinoikoon Lapin matkailua, kun taas turkulaisten veromarkat on syytä käyttää kaupungin omiin liikuntapaikkoihin.

Liikuntaviraston harjoittamaa liikuntapolitiikkaa voidaan syystä pitää elitistisenä ja kuntourheilua syrjivänä. Kysymys ei ole pelkästään liikuntaan osoitettujen resurssien määrästä vaan niiden kohdentamisesta. Rahaa löytyy golfin talviharjoitteluun, kullanhuuhdontaan Kiilopäällä ja Kupittaan juoksuputkeen, mutta ei esim. ulkoilualueiden ylläpitoon tai latujen kunnossapitoon.

Liikuntavirastossa ja lautakunnassa olisikin syytä ryhtyä pikaiseen keskusteluun harjoitettavan liikuntapolitiikan motiiveista, päämääristä ja tavoitteista. Liikuntapolitiikasta vastaavien virka- ja luottamusmiesten tulisi keskittyä ensisijaisesti tavallisten turkulaisten liikuntamahdollisuuksien turvaamiseen ja vasta toissijaisesti TPS:s ja TuTo-Hockeyn etujen vaalimiseen.

Kunto Liikkuja