Lukijoilta

Oma maa tarvitsee
sairaanhoitajansa

En näe veronmaksajan kannalta hyvältä enkä moraaliselta kannalta hyväksyttävältä, että yli 400 miljardin hyvinvointikellunnassa olevan köyhän Suomen kalliisti kouluttamia sairaanhoitajia houkutellaan rikkaan Norjan sairaaloihin (TS 31.3.).

Norjalaiset kouluttakoot itse hoitajansa! Viime vuosikymmenien aikana Suomesta on jo muuttanut työn perässä useita tuhansia hoitajia Englantiin, Saksaan ym. maihin.

Aktiivisempien hoitajien muuttaminen ja useimmiten jääminen ulkomaille ovat menetyksiä yhteiskunnallemme. Systeemit on luotava sellaiseksi, että nuoremmat hoitajat saavat työtä kotimaastaan. Se on välttämätöntä jo pelkästään tietotaitotason ja hoitomotivaation ylläpitämisen vuoksi.

Työttömien, nuorempien sairaanhoitajien työpanosta tarvitaan lähivuosina kotimaassa. Tämän päivän kiireellä ja leikkausbudjeteilla hoitohenkilökunnan voimavaroja ajetaan loppuun jo ennen varhaiseläkeikärajaa. Ettei vaan tule eteen aika, jolloin pitää kouluttaa epäpätevistä henkilöistä sairaaloihin sopimattomia hoitajia.

Veronmaksaja