Lukijoilta

Eurosta puhuttava nyt

Kansanedustaja Mauri Pekkarinen on oikeassa sanoessaan, että Ruotsi, Norja, Tanska ja Iso-Britannia ovat meille tärkeitä markkinamaita. Tanska on hyväksytty rahaliiton 1. vaiheeseen, mutta ei ole vielä ilmoittanut osanotostaan.

Olemme riippuvaisia ulkomaankaupasta. Mainitut maat voivat käyttää vahvaa dollaria, kuten myös EU:n ulkopuolella olevat suuretkin maat, jotka ovat myös markkina-alueitamme.

Miten voimme tehdä kauppaa näitten maitten kanssa, kun emme rahaliiton 1. vaiheeseen liittyessämme voi käyttää kuin eurorahaa.

On ilmoitettu eurorahasta keskusteltavan vasta sitten, kun siihen on liitytty. Tämän pitäisi tapahtua ennen liittymistä.

Järki hoi!