Lukijoilta

MAI-sopimus muuttaa
kansojen väliset asiat
suuryhtiöiden sisäisiksi asioiksi

Turun Sanomien pääkirjoituksen mukaan MAI-hankkeessa törmäävät vastakkain kansallinen ja kansainvälinen. Sopimuksen vastustus lähtee edellisen, puoltaminen jälkimmäisen etujen korostamisesta. (TS 22.3.)

Tästä ei ole kysymys. Päinvastoin EU:n parlamentin ja maailman 600 kansalaisjärjestön MAI-vastustus on noussut nimenomaan maailmanlaajuisena kansojen välisenä yhteistyönä puolustamaan kansainvälisiä demokraattisia oikeuksia. On kaikkea muuta kuin kansojen välisten etujen korostamista puoltaa sitä että 20 vuodeksi siirretään kansojen välisistä asioista päättämisen oikeutta pois niiden hallinnasta suuryhtiöiden yhteyselinten MAI-tuomioistuimelle.

MAI kohtelee kansojen demokraattisesti säätämiä lakeja kuten rikoksia. Jos maan lait eivät anna globaalin kulutusmarkkinoinnin ylikansallisten sijoittajien kaataa puita sademetsistä yhtä sääntelemättömästi ilman rajoituksia, kuin sademetsän intiaanitkin saavat, MAI tuomitsee maan korvaamaan sijoittajille voiton, jonka sijoittajat olisivat sademetsän kaatamisesta saaneet.

Turun Sanomien pääkirjoituksen mukaan MAI-sopimuksen kritiikissä näyttää unohtuneen,... että asetelma toimii myös päinvastoin. Asetelma ei kuitenkaan toimi päinvastoin. Sijoittaja ei joudu enää MAI:n vallitessa korvaamaan maalle jos sijoittaja... ...toimii maan lakien vastaisesti poistaessaan jotkin maan alueellisen uusinnettavuuden voimavarat (esim. puut sademetsästä) globaaliin kulutukseen markkinoitaviksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Sillä MAI:n tuomioilla demokraattisten lakien mukaisesta kestävästi tuottavasta alueellisesta uusintamiskäytöstä voimavarat pakotetaan yhtäläisesti globaaliin (alueellisen kestokyvyn ylittävään) kulutukseen markkinoitaviksi ylikansallisten sijoittajien saataville. Tämä on maailman voimavarojen tuhlausta, eikä suinkaan sitä että saadaan... tuotantopanoksille tehokkain käyttö (TS 22.3.).

Asettaakseen valtioita syytteeseen siitä, että kansojen demokraattiset lait rajoittavat maiden voimavaroja kuluttavia voitonsaantimahdollisuuksia, investoija saa valita... Kansainvälisen Kauppakamarin tuomiosääntöjen tuomioistuinmenettelyn. (MAI s. 62).

Ylikansallisista investoijista (kuten Nestlé, Shell, General Motors, British Petroleum... jne.) koostuva Kansainvälisen Kauppakamari (ICC) säätää tuomiosäännöt joiden suljettujen ovien takaisten tuomioiden mukaan kansat joutuvat korvaamaan ylikansallisille investoijille sen mitä demokraattisesti säädetyt lait rajoittavat näistä investoijien voitonsaannin mahdollisuuksista.

Ei ole syytä kuvitella, että globaalien sijoitusten voitot edistäisivät työllisyyttä ja muuta aineellista hyvää (TS 22.3.) kansoille, sillä kun vuosina 1993-1995 sadan suurimman ylikansallisen yhtiön liikevaihto kasvoi yli 25 %, niiden tarjoamat työpaikat kuitenkin vähenivät 4 %.

Vailla parlamentaarisdemokraattista julkisuutta suljettujen ovien takana ylikansallisen yhtiötalouselämän elinten ohjeista valmisteltu MAI-sopimus muuttaa yhteiset kansojen väliset julkiset asiat suuryhtiöiden sisäisiksi asioiksi.

Ville-Veikko Hirvelä,
emmaustyöntekijä