Lukijoilta

Päätoimittajan
vastuusta

Oli ilahduttavaa, että Kilpailuviraston johtaja Rauni Hagman ilmoitti (TS 25.3.) viraston kantana, että senkään mielestä kilpailunrajoituslailla ei millään tavoin rajoiteta hallitusmuodon 10 :n turvaamaa sananvapautta. Jos hän olisi vielä ilmoittanut, että Kilpailuvirasto hyväksyy myös painovapauslain määräyksen, jonka mukaan päätoimittajalla on valta ja vastuu lehden koko sisällöstä, olisi asia selvä. Silloin olisi olemassa kaikki mahdollisuudet siihen lehtien ja Kilpailuviraston väliseen asioiden rakentavaan käsittelyyn, jota hän kirjoituksessaan sinänsä aiheellisesti kaipasi.

Tähän saakka Kilpailuvirasto on kuitenkin ilmoittanut käsityksenään, että sen mielestä päätoimittajan määräysvalta ei koskiksi esim. kaikkia lehdissä julkaistavia ilmoituksia. Painovapauslaki ei kuitenkaan rajoita päätoimittajan määräysvaltaa vain osaan lehden sisällöstä. Sanomalehdistön kannalta päätoimittajan oikeus määrätä lehden koko sisällöstä muodostaa painovapausjärjestelmässämme keskeisen ja tärkeän periaatteen, jota ei voida hallintoviranomaisen esittämällä rajanvedolla muuttaa.

Veikko Löyttyniemi
toimitusjohtaja
Sanomalehtien Liitto