Lukijoilta

Ensihoitajillekin kiitosta

Viime aikoina lehtien onnettomuusartikkeleita lukiessani olen pistänyt merkille, että ensihoitajien/sairaankuljettajien työstä onnettomuuspaikoilla ei ole mainittu riviäkään. Yksi hyvä esimerkki on mm. Jyväskylän junaturmasta kertovat artikkelit, joissa kiiteltiin ainoastaan ensiapupoliklinikan hyvää ja ripeätä toimintaa, jota se varmasti on ollutkin. Ensihoitajien tekemästä työstä ei kerrottu mitään; ei lastoituksista, paikkauksista, ensihoidosta lainkaan.

Ensihoitajat ovat ensimmäisiä hoitajia onnettomuuspaikoilla, usein jo elottomankin potilaan elvyttäjiä ja ihmishengen pelastajia. Eihän onnettomuuden uhrien ensihoito tapahdu ensiapupoliklinikoilla vaan se aloitetaan jo onnettomuuspaikalla.

Opiskelen sairaanhoitajaksi ja olen ollut työharjoittelussa palolaitoksella, jossa sain käsityksen ensihoitajien työn merkityksestä ja tärkeydestä. Toivottavasti tulevissa artikkeleissa muistetaan kiittää ja kehua myös ensihoitajia sekä heidän työtään että taitojaan, sillä sen he todella ansaitsevat!

Marianne Laine