Lukijoilta

Päämäärä hukassa
Turun lomautuksissa

Turun kaupungin talous on syystä tai toisesta unohtumassa, pääasiallinen syy ei todennäköisesti ole kaupungin päätöksentekijöissä, vaan jossain muualla. Kunnat syyttävät valtiovaltaa, missä syytöksissä saattaa olla perääkin. Valtio ei taas ole pahemmin moitiskellut markkinavoimia, vaikka raha olisi kai hyvä renki, mutta huono isäntä.

Kaupungin henkilöstön lomautusasiassa näyttää unohtuneen tärkein asia: kaupungin työntekijät on palkattu palvelemaan kuntalaisia, ja mahdollinen lomautus heikentää palveluja esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa huomattavasti, vaikka nämä alat ovat jo muutenkin ahdingossa ja työntekijät alkavat olla uupuneita. Sosiaalitoimi saa ottaa vastaan syytöksiä tuhlailusta, vaikka se joutuukin hoitamaan muitten toimesta aiheutettuja ongelmia.

Henkilökohtaisesti olisin ollut valmis lainaamaan lomarahoistani osan silläkin uhalla, että en koskaan saisi rahojani takaisin. Lomautuksen sijasta voin tietysti hakea viikon talkoovapaata, jonka ajankohdan voi itse määritellä, jotta se ei haittaisi työntekoa ja kuntalaisten palvelemista. Jos työnantaja lomauttaa minut, ajankohta voi olla töiden kannalta huono.

Eivätkö kaupunki ja järjestöt voisi sopia siitä, että ne, jotka haluavat antaa osan lomarahoistaan pois tai lainaksi, saisivat niin tehdä? Lomautus tai talkoovapaa ovat huono keino, koska silloin päämääräksi asetetut palvelut heikkenevät ja työntekijät nääntyvät entistä enemmän kiireisissä toimipisteissä.

Lomautusten sivutuotteena kaupunki ja työntekijäjärjestöt aiheuttavat suuren pettymyksen niille nuorille, jotka olisivat päässeet kaupungin kesätöihin. Neuvotelkaapas nyt - kaupunki ja järjestöt - myös sydämellä arvovalta-asiat unohtaen. Kaikki me kärsimme syntyneestä tilanteesta.
Eero Pulli
erityissosiaalityöntekijä
üKTV?:n rivijäsen