Lukijoilta

Päätoimittajan vastuu ja Kilpailuvirasto

Kilpailuviraston johtaja Rauni Hagman oli antanut Turun Sanomiin 13.3. lausunnon: Lehtialalla on vallinnut laajalti sellainen virheellinen käsitys, että päätoimittajalla olisi painovapauslain nojalla kaikissa tilanteissa oikeus päättää kaupallisten ilmoitusten julkaisemisesta.

Kilpailuvirasto on saanut varmasti hyvääkin aikaan, mutta johtaja Hagmanin lausunto kuvaa hyvin sitä valitettavan mahtailevaa asennetta, jota Kilpailuvirasto ja sen edustajat välillä esittävät toimissaan ja kannanotoissaan.

Päätoimittajan vastuusta ja oikeudesta on hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää todennut asiantuntijalausunnossaan, että sananvapauden tai painovapauden ulottuvuuden tai oikean sisällön määrittelyä koskevat ratkaisut sen paremmin kuin näiden vapauksien toteuttamista rajoittavat toimenpiteet jäävät kuitenkin kilpailuviranomaisten toimivallan ulkopuolella.

Samassa lausunnossa professori Mäenpää edelleen toteaa, että painovapauden alan rajoittaminen kilpailuvalvonnallisten päämäärien toteuttamiseksi siten, että sisällöltään kaupalliset viestit jäisivät sanan- ja painovapauden ulkopuolelle, ei perustu voimassa olevaan oikeuteen. Tämä asiantuntijalausunto on saatettu Kilpailuviraston tietoon lokakuussa 1996.

Kilpailuvirasto lopettikin aikanaan esille nostamassaan jutussa päätoimittajan vastuun käsittelyn kilpailulainsäädännön kannalta eikä vienyt juttua kilpailuneuvoston ratkaistavaksi. Mutta kannanottoja viraston edustaja kuitenkin asiasta edelleen esittää. Kilpailuvirastossa näyttää siis laajalti vallitsevan sellainen virheellinen käsitys, että päätoimittajalla ei olisi painovapauslain kaikissa tilanteissa oikeus päättää kaupallisten ilmoitusten julkaisemisesta niinkuin päätoimittaja päättää lehden muusta sisällöstä.

Veikko Löyttyniemi
Sanomalehtien Liiton toimitusjohtaja