Lukijoilta

Toimeentulotuen
asiakaspalvelusta

Haluan Turun sosiaalikeskuksen puolesta oikaista Turun Sanomissa 6.3. ollutta kirjoitusta sosiaalityön toimeentulotuen asiakaspalvelusta ja uhkasakosta.

Noin kaksi kuukautta sitten tehdyn selvityksen perusteella jono toimeentulotukisosiaalityöntekijän vastaanotolle oli kaikissa aluetoimistoissa ja sosiaaliasemilla keskimäärin neljä viikkoa. Vastaavanlainen selvitys tehtiin maaliskuun alussa ja tulos oli sama. Turun kaupunginvaltuuston hyväksymä tavoite jonon pituudelle on kolme-neljä viikkoa, joten toiminta on pysynyt asetettujen tavoitteiden raameissa. Näin isossa organisaatiossa on luonnollista, että ajoittain voi esiintyä yksittäisiä toimisto- ja työntekijäkohtaisia poikkeamia.

Todella kiireelliset asiakastapaukset hoidetaan hyvinkin nopeasti ja joustavasti erilaisilla organisaation sisäisillä työjärjestelyillä. Tapauksen kiireellisyys arvioidaan sosiaalityöntekijän tekemän haastattelun perusteella ajanvarauksen yhteydessä. Korostettakoon, että todelliset kriisitapaukset on pystytty hoitamaan jopa samana päivänä tai muutaman päivän viiveellä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lehtikirjoitus antoi sellaisen kuvan tilanteesta, että Turulle on annettu uhkasakkovaatimus. Tämä tieto on virheellinen ja perustuu täysin toimittajan omaan tulkintaan asioiden kulusta. Lääninhallituksen tarkastaja Martikainen ei ole ennen lehtikirjoitusta ollut yhteydessä sosiaalikeskuksen toimeentulotuesta vastaaviin henkilöihin kyseisessä asiassa. Hän ei ole myöskään oman ilmoituksensa mukaan antanut tällaisia tietoja Turun Sanomien toimittajalle.

Heidi Ahlfors
Sosiaaliosaston va.osastopäällikkö

Heidi Ahlfors oikoo nyt jotakin, mitä TS:n jutussa ei edes väitetty. Jonojen kerrottiin olevan pahimmillaan jopa kuusi viikkoa, joten keskiarvo epäilemättä on lyhyempi.

Uhkasakosta kerrottiin seuraavaa: Martikainen toivoo kaupungin korjaavan asian oma-aloitteisesti, mutta muistuttaa että lääninhallituksella on tarvittaessa valtuudet pakottaa se noudattamaan lakia jopa uhkasakon nojalla.

Sisäsivulla asia kuvattiin sanoin: Järeimpänä aseena lääninhallitus voi Martikaisen mukaan määrätä Turulle jopa uhkasakon.

-Meillä on kyllä keinot saada kaupunki noudattamaan lakia. Toivomme kuitenkin Turun hoitavan asian oma-aloitteisesti, ettei siihen tarvitsisi mennä. (TS 6.3.1998).

Matti Martikainen itse ei ole ilmoittanut TS:lle tulleensa ymmärretyksi tai siteeratuksi väärin.

Hannu Miettunen