Lukijoilta

Ennemmin tie kuin sillat

Kirveenrauma ja Merimaskun kirkkosalmi ovat saamassa sillat vahvimpana perusteena se, että lossien poistamisesta syntyvillä säästöillä voidaan sillat maksaa arvattavasti 10-20 vuoden kuluessa. Kirveenrauman sillalla on keskimääräinen vuorokausiliikenne noin 350 ajoneuvoa ja Merimaskussa vaille 600.

Samaan aikaan näiden hankkeiden kanssa on niin maakunnan, tielaitoksen kuin Raision kaupunginkin voimin yritetty käynnistää vt 8:n rakentamista Kustavin tien ja vt 8:n risteyksen alueella siinä kuitenkaan onnistumatta. Tässä risteyksessä liikkuu päivittäin vt 8:n suunnassa reilusti yli 20000 ajoneuvoa ja Kustavintien suuntaankin luultavasti tuollaiset 10000 ajoneuvoa. Lossipaikkoihin verrattuna kyse on 40-60-kertaisesta määrästä ajoneuvoja.

Tielaitoksella on käytettävissä - niin on syytä toivoa - laskentamalleja, joiden avulla Raision hanke saataisiin vertailukelpoiseksi näiden käynnistymässä olevien siltahankkeiden kanssa. Olisi mielenkiintoista tietää mikä tämä laskelma huomioon ottaen olisi toteutusjärjestys?

Suomeen valmistui 1997 kaksi suurta siltahanketta, Päijänteen ylittävä Korpilahdensilta ja Vaasan edustalla olevaan Reposaareen johtava silta, jotka molemmat (?) toteutuivat voimakkaan poliittisen lobbauksen ansiosta ohi paikallisten tiepiirien alustavien ohjelmien. Miksi siis Turun tiepiiri lähtee toteuttamaan nyt kyseessä olevia siltahankkeita, vaikka niihin ei ole kohdistunut laajaa poliittista painetta?

Usko Rahikkala