Lukijoilta

Tutkija Salomaa juuttunut
kylmän sodan maailmaan

Lehtikuva<br />Suomen puolustuslaitos tarvitsee helikoptereita, mutta ei vain ja ainoastaan Venäjän uhkaa torjumaan, sanoo kirjoitta ja.
Lehtikuva
Suomen puolustuslaitos tarvitsee helikoptereita, mutta ei vain ja ainoastaan Venäjän uhkaa torjumaan, sanoo kirjoitta ja.

Luin henkeäni haukkoen lauantain Turun Sanomien pääkirjoitussivulta valt. tri Markku Salomaan kirjoituksen Suomi tarvitsee omat kommandojoukot.

Kirjoitus fiksoitui yhden teeman ympärille. Venäjä uhkaa Suomea nopealla ilmateitse tapahtuvalla valloituksella, ja Suomi tarvitsee niin ollen paljon puhutut helikopterit ja erikoiskoulutetut maahanlaskujoukot. - Sellainen aselaji on eittämättä tarpeellinen moderniin sodankäyntiin valmiuksia ylläpitävälle, aikaansa seuraavalle armeijalle. Kannatan itsekin maamme puolustuslaitoksen kehittämistä struktuuriltaan pystyväksi vastaamaan nykyaikaisen sodankäynnin haasteisiin.

Kuitenkaan en voi hyväksyä Salomaan väitettä, että Suomi tarvitsee helikopterierikoisjoukot vain ja ainoastaan Venäjän uhkaa torjumaan. Kuinka paljon Salomaa on itse viime vuosina paikan päällä perehtynyt Venäjän nykytilaan ja ihmisten arvomaailmaan? Artikkelissa esitetyt ajatukset edustavat taaksejäänyttä kylmän sodan ja Neuvostoliiton aikakautta; artikkelista ei voinut havaita kirjoittajan omakohtaista perehtyneisyyttä naapurimaassamme tapahtuneisiin valtaviin muutoksiin, ensisijaisesti henkisessä ilmapiirissä, ei niinkään talousjärjestelmässä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Olen säännöllisesti liike- sekä vapaa-ajan matkoilla viime vuosina pystynyt seuraamaan maan tilannetta. Olen tavannut kymmenittäin ihmisiä, ja keskustellut lukemattomia tunteja heidän kanssaan.

Keskusteluideni sadon voisi tiivistää muutamaan lauseeseen:

Venäjällä tunnetaan suurta iloa ja helpotusta siitä, että maa on hylännyt suljetun ja eristetyn järjestelmän. Nykyään voidaan toimia avoimessa yhteistyössä ja kanssakäymisessä muiden maiden ja niiden ihmisten kanssa, esimerkiksi teollisuuden, tieteen, tutkimuksen, kaupan ja taiteen aloilla. Maan mitä korkeinta tasoa olevaa koulutuspohjaa voidaan vihdoinkin kunnolla ruveta hyödyntämään. Maahan saadaan aikaan hyvinvointi kansainvälisen kaupan avulla, erityisesti high-tech vientiteollisuuden ansiosta. Venäläiset liikemiehet matkustavat nykyään tasavertaisesti maailmalla, ja esittelevät tuotteitaan kansainvälisillä messuilla.

Venäjän tiede ja tutkimus on päässyt matkustamisen vapauduttua mukaan kansainvälisiin yhteistyökuvioihin, mistä seuraa mittaamatonta hyötyä maan eduksi. Venäläiset turistit voivat nykyään vapaasti matkustella mihin päin maailmaa tahansa lomalle.

Venäjällä ei motiivia
hyökätä Suomeen

Mitä tapahtuisi, jos Venäjä Markku Salomaan kauhukuvan mukaan hyökkäisi EU:n jäsenvaltion Suomen kimppuun? Mitä sen jälkeen seuraisi ylläkuvatulle, hyvään alkuun päässeelle kansainväliselle yhteistyölle: Mitä sanoisi Boris Jeltsinin hyvä kaveri Bill Clinton, ja miten kävisi kaikelle sille tuelle, jota Venäjä saa nykyään niin Amerikasta kuin muualtakin lännestä. Venäjä päätyisi jälleen suljetuksi valtioksi: Kansainvälinen yhteistyö ja erityisesti ulkomaankauppa pysähtyisi, taikka ainakin supistuisi merkittävästi. Kokonaishyöty Suomen kaltaisen pikkumaan kaappaamisesta olisi moninkertaisesti negatiivinen Venäjälle.

Erilaisia äärimmäisyysryhmiä on joka maassa. Venäjällä löytyy varmasti sellaistakin porukkaa, joka haluaisi alistaa maan vallan alle puoli Eurooppaa. Kehotan kuitenkin Salomaata ja muitakin julkista ryssänpelkoa vieläkin lietsovia perehtymään itse paikan päällä maan tilanteeseen ja ihmisten arvomaailmaan.

Venäjän ihmiset ovat valveutuneita ja tietoisia maailmanmenosta. He saavat kaiken haluamansa tiedon modernin multimedian välityksellä: Enää ei propagandalla voi ketään hämätä!

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tiedonsaantiumpion murtuminen itse asiassa käynnisti kommunistisen järjestelmän kaatamisen Venäjällä takavuosina. Huomattiin, että syötetty virallinen totuus järjestelmän paremmuudesta oli puppua. Sen seurauksena vallankumouksen pani toimeen keskiluokka ja älymystö. Nämä kaksi ryhmää eivät taatusti halua paluuta menneeseen suljettuun yhteiskuntaan eristämällä maataan kansainvälisestä yhteistyöstä, mikä on väistämätön seuraus, mikäli maa hyökkäisi EU:n jäsenmaan kimppuun.

Kaikkeahan voi tässä maailmassa teoriassa tapahtua, mutta ennen kuin ryhdytään toimenpiteisiin oletetun uhan torjumiseksi, täytyy toki ensin määritellä toteutumistodennäköisyys. Salomaa ei esitä yhtäkään perustetta, miksi Venäjällä olisi syytä hyökätä Suomeen: Mitkä olisivat maalle hyödyt/haitat semmoisesta tempusta? Olen vakuuttunut, että nykymaailmassa haitat olisivat moninkertaiset hyötyihin nähden, ja niin ollen todennäköisyys Salomaan maalaaman uhkakuvan toteutumiselle lähentelee nollaa.

Helikopterit ja erikoismaahanlaskujoukot on syytä hankkia puolustuslaitoksemme tason nostamiseksi ajan vaatimuksien mukaiseksi. Kuitenkin asian perusteleminen pelkästään naapurimaamme Venäjän interventiouhalla on absurdia.

Salomaan esittämä spekulaatio on jyrkässä ristiriidassa Venäjällä vallitsevan aatteellisen ja kansantaloudellis-rationaalisen todellisuuden kanssa. Nyt ensi kerran satoihin vuosiin näyttää siltä, että Venäjä on päättänyt elää tasaveroisena kumppanina muiden kansakuntien joukossa, myös pienien naapurimaidensa kanssa.

Veikko Karasvirta
Lieto
reservin luutnantti, DI, MBA