Lukijoilta

Köyhyys vaalien
pääteemaksi

Sekä arkkipiispa John Vikström että kansanedustaja Mikko Immonen ovat kantaneet huolta maamme köyhistä tämänkin lehden palstoilla, jopa siinä määrin että köyhyys tulisi ottaa seuraavien eduskuntavaalien keskeiseksi teemaksi.

Se että meillä on satoja tuhansia puutteenalaisia, johtuu maan hallituksen - sekä nykyisen että edellisen - harjoittamasta huonosta talouspolitiikasta. Työttömyyden hoitamiseen on huvennut satoja miljardeja markkoja. Näille markoille ei ole saatu mitään vastinetta.

Vuoden päästä on eduskuntavaalit. Jokaisen vastuuntuntoisen kansalaisen tulee toimia sen puolesta, että köyhät ja nälkää näkevät ihmiset äänestäisivät tulevissa vaaleissa sellaiset ihmiset eduskuntaan, joilla on halu ja selkärankaa tarttua tämän maan todellisiin ongelmiin. Jos emme ratkaise köyhyyden ongelmaa, maamme ei pysy pystyssä. Ainakaan sillä ei tule olemaan talouselämässään Jumalan siunausta, jos se ei huolehdi köyhistä ja heikoista.

Mutta miksi meillä on niin suuri työttömyys ja sen kautta osalla kansasta köyhyyttä, vaikka Suomen taloudella menee hyvin? Siksi että työtä ja maan rikkautta ei jaeta oikeudenmukaisesti. Markkinavoimat määräävät työn ja rahavirtojen suunnan.

Niin kauan kuin olemme kytketyt EU:hun, on vaikea ajatella muutoksen mahdollisuutta. Suomen tulisi pysyä muiden pohjoismaiden tapaan Emun ulkopuolella. Silloin meillä olisi edes joitakin aseita taistelussa työttömyyttä ja köyhyyttä vastaan. Irrottautuminen EY:n näennäisjäsenyydestä voisi olla myös tulevien eduskuntavaalien pääteemoja. Äänestäkäämme seuraavaan eduskuntaan miehiä ja naisia, jotka taistelevat köyhyyttä ja EY:tä vastaan.

Taisto Valta
kaupunginvaltuutettu (krist)
Turku