Lukijoilta

Eripurastako apu,
tyksiläinen?

Viittaan Oili Peltolan kirjoitukseen tällä palstalla 8.3. Kirjoittaja antaa ymmärtää, että jokin potilaan hoidon osa-alue olisi toista tärkeämpi. Käsittääkseni potilaan hoito alkaa, kun hän astuu sairaalan ovesta sisään ja loppuu hänen sulkiessaan oven takanaan, unohtamatta jatkohoitoa esim. poliklinikoilla tai avohoidossa. Jokainen sairaalan henkilöstöryhmä on mukana potilaan hyväksi tehtävässä työssä, kukin oman koulutuksensa ja kokemuksensa antamin voimavaroin.

Kirurgisen potilaan kohdalla on jo pitkään puhuttu perioperatiivisesta hoitotyöstä, joka tarkoittaa hoitoa ennen leikkausta, sen aikana ja sen jälkeen. Leikkausta edeltävä ja sen jälkeinenkin perushoito lääketieteellisen hoidon ohella on tärkeää syistä, joita Peltolakin mainitsi (infektioiden ehkäisy, ihon hoito, henkinen tukeminen). Leikkausosastolla tehtävä työ on kirurgisella potilaalla hyvin oleellinen osa hoitoa, leikkaustahan varten hän on sairaalaan tullut (joko suunnitellusti tai päivystyksenä).

Hoitajan työ esim. yleiskirurgisella, päivystävällä yliopistosairaalan leikkausosastolla on erityisosaamista vaativaa työtä. Perehdytys uudella työntekijällä kestää kuukausia ja vasta vuosien jälkeen hoitaja voi olla ns. vanhimpana päivystysryhmässä. Työtä ei helpota eikä vaikeuta lääkärien läsnäolo. Hoitajat ja lääkärit eivät tee samoja töitä leikkausosastolla kuten eivät muillakaan osastoilla, vain tavoite on sama - potilaan mahdollisimman hyvä hoito.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

On mielestäni hyvä kyseenalaistaa se, onko sanomalehti oikea foorumi keskustella sairaalan sisäisestä työnarvostuksesta tai palkka-asioista. Nykyään vain tuntuu olevan niin, että yleinen mielipide vaikuttaa jopa tuomiolaitosten päätöksiin, miksei siis palkka-asioihin. Kiistaton tosiasia on, että Tyks ei maksa henkilökunnalleen yliopistolisää ja palkat ovat palkkahaarukan alarajalta. Uskallan toivoa päättäjien kommentteja työmarkkinajärjestöjen ulkopuolellakin.

Marja Santala
leikkausosastolla hoitotyötä
tekevä erikoissairaanhoitaja