Lukijoilta

Arkkipiispan viesti

Arkkipiispa John Vikström nosti jälleen kerran tärkeän asian keskusteluun. Hän on ilmaissut suuren huolensa köyhyydestä, ja samalla hän on esittänyt, että köyhyys tulisi ottaa seuraavien eduskuntavaalien keskeiseksi teemaksi.

Tähän vetoomukseen en ole havainnut kovinkaan monen ottaneen vakavasti kantaa. Mielestäni arkkipiispan kannanotto ansaitsee laajan tuen. Hän on oikealla asialla patistaessaan päättäjiä hakemaan ratkaisuja köyhyyden ongelmaan. Yhteiskuntamme syyllistää ihmisiä köyhyydestä ja synnyttää voimattomuutta lisäävää häpeää. Näin ei saisi tapahtua.

Toivonkin, että arkkipiispa toimisi myös sen puolesta, että köyhät ja nälkää näkevät ihmiset äänestäisivät tulevissa vaaleissa. Valitettavasti hyväosaiset valitsevat usein päättäjiksi ihmisiä, jotka kantavat huolta juuri itsensä kaltaisten hyväosaisten asioista.

Jo nyt on havaittavissa, että juuri huono-osaiset ihmiset jättävät äänestämättä. Heidän äänensä ei kuulu tarpeeksi päättäjiä valittaessa. Pidän tärkeänä, että köyhät äänestävät eduskuntaan päättäjiä, jotka sitoutuvat ajamaan köyhyyden poistamista. Tämä edesauttaisi omalta osaltaan köyhien ihmisten elinolojen parantamista. Köyhyyden poistaminen on poliittisen tahdon asia, kuten arkkipiispankin viestiä voi tulkita.

Mikko Immonen
kansanedustaja (vas)