Lukijoilta

DBTL tuo
Turulle rahaa!

Viitaten juttuun Turun kaupungin tuesta Down By The Laituri -festivaalille (TS 11.3.) haluan tuoda julki seuraavaa:

1. 2,2 milj. mk:n summa koostuu Turun kaupungin kokonaisavustuksista koko festivaalin elinkaaren, so. kymmenen vuoden ajalta.

2. Esimerkiksi vuonna 1997 Pro Laituri ry:n maksamista palkoista oli Turun kaupungille ohjautuva kunnallisverokertymä noin 63000 mk. Tämä siis yhdeltä ainoalta vuodelta.

3. Vuosittain Pro Laituri ry. maksaa Turun kaupungille 30000-50000 mk eri maksuja (luvat, vuokrat yms.)

4. Vuonna 1995 tehdyn selvityksen (Down By The Laituri -kaupunkifestivaalin taloudellisten vaikutusten selvitys, Turun Yliopisto 1995) mukaan DBTL:n vaikutuksen alueen yritysten ja yhteisöjen liikevaihtoon arvioidaan olleen n. 6,25 milj. mk. Kaupungin omaa sisäistä kerrointa (5 % summasta koituu kaupungin hyväksi) käyttäen saamme kaupungin rahalliseksi hyödyksi festivaalista 312500 mk vuodessa.

Summa summarum: Turun kaupunki on tukenut DBTL-festivaalia keskimäärin 220000 mk:lla vuodessa. DBTL:n kaupungille tuoma hyöty (verot, maksut sekä välillinen hyöty) on ollut 415500 mk/vuosi. Erotus on kaupungin - ja sitä kautta veronmaksajan - hyväksi+195500 mk/vuosi.

Kari Salovaara
toiminnanjohtaja
Pro Laituri ry.