Lukijoilta

Säästöt
aloitettava
valtuustosta

Turku on ottamassa säästörahat terveydenhoitajien selkänahasta. Tämä on ihmeellinen asia. Tietysti terveydenhoitomenot ovat suuret, mutta valtuusto niistä on päättänytkin.

Esitän, että valtuusto näyttäisi säästöissä itse esimerkkiä. Kaikilta valtuutetuilta päivärahat ja matkakorvaukset pois ja kokouspalkkioita on alennettava!

Vaalit tulevat, ei saa äänestää sellaisia ehdokkaita, jotka ajattelevat vain omaa etuaan.

Terveydenhoito-
tehtävissä ollut