Lukijoilta

Piispalla oltava
oppineisuutta

Äsken pidetty piispanvaali on aiheuttanut monenlaista keskustelua. Tärkeänä aiheena on tietenkin ollut kysymys, tuleeko Suomeen nyt ensimmäinen naispiispa. Mutta hyvin paljon on myös puhuttu piispan pätevyysvaatimuksista.

Kirkkolain mukaan kuka tahansa pappi voidaan valita piispaksi. Kummempia pätevyysvaatimuksia ei ole. Riittää siis vaikka olisi approbaturpappi. Sukupuoli ei ole ratkaiseva tekijä.

Kun moniin kirkollisiin virkoihin vaaditaan tietyt opinnäytteet, pitäisi minusta piispaltakin sentään jonkinasteista oppineisuutta vaatia. Verrattomasti useimmat tähänastiset piispat ovat olleet tai ovat teologian tohtoreita. Kirkon hierarkiassa piispa on aika korkealla ja tästä syystä monien esimies. Kyllä kai silloin koulutustaso merkitsee paljon. Jos teologian tohtorin tutkintoa pidetään liian vaativana, voisi ajatella ehdottomana suorituksena korkeinta pastoraalia, joka vaaditaan tuomiokapitulin asessoreiltakin. Eikö siis piispaltakin?

Tämäkin on mielestäni keskustelun arvoinen asia samoin kuin koko vaalin uudistaminen aina presidentin nimitysoikeutta myöten.

Olavi Koivukoski