Lukijoilta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajan erottamisjupakka

Kiihkeä peli johtaja Pentti Päivikkeen irtisanomiseksi tai siirtämiseksi muihin tehtäviin päättyi odotetusti lokakuussa viime vuonna. Valtuustosta ei löytynyt riittävää enemmistöä irtisanoa Päivike tai siirtää hänet muihin tehtäviin. Tätä valtuuston päätöstä olisi odottanut ainakin hallituksen noudattavan. Toisin kävi.

Hallitus aloitti välittömästi valtuuston päätöksen sivuttamiseksi porsaanreikien etsinnän. Tiedottaminen muuttui äärimmäisen yksipuoliseksi. Valtuuston päätöksen kiertävillä keinotekoisilla ratkaisuilla pyrittiin Päivike siirtämään muihin tehtäviin samoilla palkkaeduilla kuin mitä hänellä on sairaanhoitopiirin johtajana. Hallituksen puheenjohtaja oli jopa tukemassa sellaisen valituksen hyväksymistä, että valtuuston päätös olisi muka syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Hallituksen puheenjohtajan vimma huipentui rikosilmoituksen tekemiseen valtuuston puheenjohtajan toimista. Valtuuston puheenjohtaja oli ilmoittanut valituksen tehneelle, että valituksella ei tule olemaan menestymisen mahdollisuuksia. Virheellisten käsitystensä tueksi hallituksen puheenjohtaja vetosi Suomen Kuntaliiton johtaja Leif Engfeltin yhteen lausuntoon. Engfelt toki totesi lausunnossaan, että Päivikkeen mukanaolo kokouksessa vaikutti epäkorrektilta. Mutta Engfelt ei suinkaan ollut sitä mieltä, että Päivikkeen mukanaolo julkisessa kokouksessa olisi ollut sellainen menettelyvirhe, jonka vuoksi päätös sen perusteella olisi mennyt lääninoikeudessa nurin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Hallituksen puheenjohtajan virheellisen käsityksen oikomiseksi valtuuston puheenjohtajan ja kahden hallituksen jäsenen toimesta hankittiin Suomen Kuntaliitosta uusi lausunto. Lausunnon 11.2.1998 olivat allekirjoittaneet kuntaliiton toimitusjohtaja Jussi-Pekka Alanen ja lakiasiain yksikön päällikkö Kari Pärttälä. Lausunnossa todettiin, että Päivikkeen mukanaolo julkisessa kokouksessa ei ole sellainen menettelytapavirhe, että sen perusteella valtuuston päätös voitaisiin kumota. Merkillistä on ollut, että tästä lausunnosta ei esimerkiksi tiedotusvälineissä ole ollut mitään mainintaa. Kukahan on hoitanut tiedottamisen? Sen sijaan puhutaan edelleen (TS 6.3.1998) Sedigin väärinymmärtämästä Engfeltin lausunnosta. Puheenjohtaja kirjoitti vielä hallituksen 5.3.1998 esityslistaan, että Alasen/Pärttälän lausunnolla ei ole merkitystä, koska asiassa ei ole olemassa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua. Puheenjohtaja jopa ehdotti kutsuttavaksi valtuuston ylimääräisen kokouksen.

Tällaisen ylimääräisen kokouksen kustannukset olisivat olleet noin 150000 markkaa. Valitusprosessi raukesi, kun valittaja veti valituksensa pois. Kun lukee hallituksen esityslistalla kaksi kertaa olleita (12.2. ja 5.3.) puheenjohtajan valmisteluja, ei voi välttyä epäilyltä, että joku puheenjohtajan väärinymmärrysten perusteella on jopa saattanut vaikuttaa valituksen tekemiseen. Kun sitten asiaan saatiin kiistaton asiantuntijalausunto, halu valituksen jatkamiseen hiipui. Sediginkin olisi tullut viimeistään tässä vaiheessa vetää pois rikosilmoituksensa valtuuston puheenjohtajaa vastaan. Hallituksen puheenjohtajan rikosilmoitus valtuuston puheenjohtajan toimista on sinänsä varmasti ainutlaatuinen manööveri suomalaisessa kunnalliskulttuurissa.

Nyt uhotaan, että sairaanhoitopiirin johtajan siirrosta päätetään kesäkuun valtuuston kokouksessa. Luulen, että kaikki sellaiset operaatiot, joilla yritetään - vaikkapa uudella valtuuston päätöksellä - sivuuttaa asiassa valtuuston jo tekemä lainvoimainen päätös 15.10.1997, tulevat epäonnistumaan. Vaikka vielä valtuuston päätös siirtää Päivike hallituksen perustamaan uuteen virkaan saataisiinkin ankarilla ryhmäkureilla aikaan, valtuuston lainvoimaisen päätöksen sivuuttaminen laukaisee varmasti pitkällisen valitusprosessin. Se päättyy uskoakseni sellaiseen lopputulokseen, jolla kaikki vippaskonstit osoittautuvat lain kiertämisyrityksiksi ja aiheuttavat mukana oleville harmilliset korvausvastuut.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Sairaanhoitopiirien etääntyminen kuntien taloudellisista resursseista ei ole ollut eikä ole yhdesä miehestä kiinni. Jäsenkunnissa tämä varmasti ymmärretään. Jäsenkunnissa ei tulla ymmärtämään sitä, että jäsenkuntien taloudellista rasitetta ollaan lisäämässä perustamalla valtuuston tahdon kiertämiseksi uusi sairaanhoitopiirin johtajan palkkakustannusten verran maksava virka.

Kalevi Nuutila
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen jäsen (kesk)