Lukijoilta

Tarpeetonta riskinottoa juomavedestä
Raisiossa ja Naantalissa

Viimeisen vuoden aikana on saatu monenlaista hälyttävää ja ristiriitaisa tietoa Raision ja Naantalin juomavedestä. Milloin on kerrottu sinilevämassoista ja -myrkyistä tai kuolleista hirvistä joessa, milloin syöpää aiheuttavista kloorauksen sivutuotteista, AOX:stä.

Välillä on uutisia kaatopaikoista, jotka ovat milloin vedenottamon suoja-alueella milloin juomavesiallasta ollaan taas sijoittamassa kaatopaikan maastoon Palovuoreen. Veden käyttäjillä on huoli veden terveydellisyydestä ja turvallisuudesta, ilmeisesti syystäkin. Ratkaisuja ollaan tekemässä liian yksipuolisella ja puutteellisella ammattitaidolla. Riskit, vastuukysymykset, terve järki, terveysoppi ja hygienia ovat unohtuneet.

Juomavedestä näyttää tulleen poliittinen kysymys. Puhdas vesi on elämän kannalta yksi tärkein aine. Sitä se on myös elintarviketeollisuuden, sen imagon ja kilpailukyvynkin kannalta. Onneksi valintaan on vielä mahdollisuuksia. Hyvälaatuista ja luonnollista pohjavettäkin on vielä saatavilla ainakin Raision ja Naantalin talousvedeksi. Uusi putki valmistuu Virttaalta tänä vuonna ja siinä on vielä vapaata kapasiteettiä. Littoisissa taas on myytävänä Kaarinan vanha pintavesilaitos.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ymmärtäisin hyvin, jos Palovuoreen oltaisiin perustamassa biokaasulaitosta Tukholman malliin. Kuitenkin tämän EU:n ongelmajätekaatopaikan hyödyntämisessä on menty luonnottomuuksiin ja ihan väärille urille. On vaarallista, kun vesi- ja jäteasiat ovat menneet sekaisin.

Vanha kaatopaikka Palovuoren louhosaltaan kupeessa on levittänyt saasteitaan pinta- ja pohjaveteen jo laajalle alueelle. Käytännössä mikään ei pysty estämään tämmöisen jätevuoren ongelmajätemyrkkyjen leviämistä ympäristöönsä, etenkään kun korkeuserot ovat suuret, 45 metriä ja kallioperä on hyvin halkinaista kuten täällä. Vaikka ihmisiäkin on sairastunut eivät hälytyskellot ole soineet.

Jos allas toteutuu, Raision-Naantalin vesilaitoksella on tulevaisuudessa pelättävissä ison luokan myrkkykatastrofi suuren maailman malliin. Katastrofin siemeniä ollaan kylvämässä yhteiskunnan juomavesialtaan järjettömän suunnittelemisen muodossa. Kaatopaikan vaikutuksia yritetään maaverhoilulla ja maisemoinnilla peittää, mutta kokemuksesta tiedetään ja terveellä järjellä näkee, minne se kasasta lirisevä tumma liemi valuu ja on valunut jo vuosikymmeniä. Tumma myrkkyliemi on tehnyt lammikoita ja tappanut puita pystyyn aivan suunnitellun vesialtaan reunallakin.

Jos otamme altaan pohjalta vesinäytteen, niin mitä siitä pystymme tutkimaan? Kaikki mahdolliset myrkytkö? Se ei ole mahdollista koska kaatopaikalta voi valua kymmeniä tuhansia erilaisia kemiallisia yhdisteitä.

Raision-Naantalin vesilaitos ottaa mielestäni tarpeettomia terveysriskejä. Ensinnäkin joessa ja raakavedessä esiintyy kesäisin hyvin runsaasti sinileviä, myöskin myrkyllisiä levälajeja. Nämä levärihmat yleensä jäävät vedenpuhdistuslaitteisiin paitsi pari kertaa sattuneessa toimintahäiriötapauksessa. Sen sijaan itse sinilevämyrkyt eivät poistu täysin vedestä.

Raisionjoen vedessä on runsaasti humusta. Humuspitoisen veden kloorauksesta tulee haitallisia ja myrkyllisiä yhdisteitä, jotka ovat mutageenisia, karsinogeenisia ja teratogeenisia eli ne voivat aiheuttaa mm. mutaatiota, syöpää, sikiövaurioita ja keskenmenoja. Tämän vuoksi humuspitoisten vesien kloorauksesta on monin paikoin luovuttu.

Vedenpuhdistuksessa Raisiossa käytettävistä kemikaaleista alumiinin on todettu tilastollisesti altistavan dementialle. Laitoksella käytetyn otsonisoinnin tiedetään pilkkovan orgaanisia humusaineita pienemmiksi tuntemattomiksi yhdisteiksi, joiden vaikutuksia terveyteen ei tunneta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Raakavesi tulee pienestä joesta ja koostuu aivan liian paljon jäte- ja viemärivesistä. Joen varressa on paljon vesistön rasitusta aiheuttavaa maa- ja karjataloutta sekä sikaloita ja lisää on tiedossa.

Ihmisten ja eläinten ulosteissa on noin 60 prosenttia bakteereja, viruksia, loisia ja alkueläimiä. Lannassa sialla on lähes aina yersiniaa, naudalla listeriaa ja kanalla kampylobakteereja ja salmonelloja. Ehec-bakteeri tarttuu jo hyvin pienistä annoksista. Vaikka veden puhdistusmenetelmät normaalisti tuhoaisivatkin nämä taudinaiheuttajat, niin toimintahäiriöt vesilaitoksissa ovat myöskin mahdollisia ja arkipäivää.

Huomattava osa viruksista ei tuhoudu ja pääsee melko vapaasti vedenpuhdistuksen lävitse. Viruksethan aiheuttavat yli puolet vatsatautiepidemioista. Bakteerien itiöillä on mahdollista kulkeutua puhdistuksesta lävitse.

Miten silloin meneteltäisiin veden suhteen, jos Raisionjokivarressa olevassa eläinyksikössä tai jokeen kuolleessa hirvessä todettaisiin esim. pernaruttoa?

Allasvaihtoehdossa ovat olemassa suuret riskit vastuukysymyksineen. Ainoa keino välttää näitä isoja ja tuhria riskejä on valita hyvä raakavesi. Vesiratkaisuja ollaan tekemässä useita sukupolvia varten. Muu maailma nojaa hyvälaatuiseen pohjaveteen, jota yleensä ei tarvitse mitenkään käsitelläkään. Raision-Naantalin juoma- ja talousvesiratkaisun on rakennuttava pohjaveden varaan.

Paavo Kurkela
Eläinlääket.tri, Sotilasläänin hygieenikko
Raision-Naantalin vesilaitoskuntayhtymän edustaja