Lukijoilta

Autoverotuksen
painopiste pois
hankintahinnasta

Suomen autoverojärjestelmä, jossa veron painopiste on auton hankintahinnassa, ei ole järkevä. Nykyinen järjestelmä kannustaa ajamaan vanhalla, saastuttavalla ja turvattomalla autolla. Tilanne on erityisen ongelmallinen esimerkiksi nuorten lapsiperheiden kannalta, joilla ei nykyisen verojärjestelmän aikana ole useinkaan mahdollisuutta ostaa riittävänkokoista, lapsiturvallista ja luontoa säästävää henkilöautoa.

Vanha autokanta aiheuttaa lisäksi suurimman osan liikenteestä aiheutuvista saastepäästöistä, joten autokannan nopeampi uusiutuminen lisäisi katalysaattorilla varustettujen autojen määrää sekä poistaisi samalla vanhat saastuttajat liikenteestä. Kehitystä nopeuttaisi vielä esimerkiksi muutaman tuhannen markan suuruinen ympäristökorvaus vanhasta romutukseen menevästä autosta.

Suomen autoverotuksessa on siirryttävä järjestelmään, jossa autoverotuksen painopiste siirretään hankintahinnasta vuosittaiseen käyttömaksuun. Näin saadaan autokannan uusiutumisvauhti nopeammaksi aiheuttamatta kuitenkaan merkittävää aukkoa valtion verokertymään, koska auton hankintahinnan alentaminen korvataan osittain nostamalla vuotuista käyttömaksua.

Niko Aaltonen
opiskelija
Kokoomuksen
puoluevaltuuston jäsen