Lukijoilta

Rintamatunnus myös
viimeiselle ikäluokalle

Vuoden 1926 ikäluokka on viimeinen, joka lain velvoittamana otettiin nostomiehinä varusmiespalvelukseen aseellisessa maanpuolustustarkoituksessa. Eikä siis koko tällä ikäluokalla ole oikeus rintamatunnukseen.

Olimmepa sotatoimialueella tai emme, olimme joka tapauksessa sotilasvaltiossa aseellisessa valmiudessa. Joukossamme on sotatoimialueella olleita rintamatunnuksen saaneita. Sotatoimialueen ulkopuolella desanttien ja rintamakarkureiden etsinnässä haavoittuneita sekä pommituksissa vammautuneiden sotainvaliditunnuksen saaneita on ilman rintamatunnusta.

Joukostamme kaatui lähes 200 miestä,tapaturmiin ja tauteihin kuoli yli sata miestä. Asian lopulliseksi selvittämiseksi olisi tälle noin 8000 miehen joukolle myönnettävä rintamatunnus. Valtiolle kulut olisivat vähäiset, sillä onhan veteraanitunnuksen saaneiden vuosittainen luonnollinen poistuma huomattavasti suurempi kuin meidän tunnuksetta jääneiden.

Kunnissa ikäluokkamme tulisi tulla oikeutetuksi muiden veteraanien mukana kuntien tarjoamien ilmais- ja alennuspalveluihin.

Matti Jaakkola