Lukijoilta

Turhia vaaratilanteita

Hyvät jakeluautojen kuljettajat, täydennätte päivittäin mm. kadun varrella sijaitsevien lähikauppojen tavaravalikoimia. Lukuisat autot joutuvat pitkän päivän aikana pysähtymään useiksi minuuteiksi liikkeen edessä, jotta kuorma saadaan siirrettyä kaupan varastoon.

Oletteko ajatelleet, että jos pysäköitte autonne jalkakäytävän poikki, monet lapset, vanhukset tai vammaiset voivat joutua vaaratilanteisiin? Metallinen lastaussilta, työnnettävä kuorma tai ripeä tavaran siirtäjä voivat aiheuttaa törmäyksen. Kadun kautta kiertävä jalankulkija, kömpelö tai heikkonäköinen, voi törmätä ohikiitävän auton kanssa murheellisin seurauksin.

Auton voisi pysäköidä kadun suuntaisesti. Silloin vaaratilanne olisi paljon vähäisempi. Kantamista tai kärräämistä on tällöin tietenkin enemmän. Mutta eikö ihmisten turvallisuus ole kuitenkin tärkeintä? Monissa liikkeissä tavara-autot pääsevät ajamaan talon sisälle, mutta on myös monia liikkeitä, joissa tavarat on kuljetettava kadulta.

Toivon teiltä ystävällisesti oman kiireenne hetkeksi unohtaen ohikulkijoiden, etenkin lasten, vanhusten ja vammaisten huomioon ottamista.

Aija Ahola, eläkeläinen
näkövammaisten ystävä,
Turku