Lukijoilta

Vendit ovat slaaveja

Hauskaan kirjoitukseen Vendejä kaikki (TS 4.3.) sisältyy valitettava virhe. Siinä nimittäin kerrottiin, että vendit olivat muinaisugrilainen kansa, joka historian hämärissä piti valtaa Itämeren rannoilla.

Vendit, omakieliseltä nimeltää sorbit, ovat länsislaaveja. He ovat nykyään Saksan itäosissa asuva pieni väestöryhmä, alle 100000 henkeä. Heillä on laaja kulttuuriautonomia, omakielisiä kouluja ja lehtiä. Vendit ovat aikanaan olleet voimakas kansa, kulttuuria heillä on ollut kauan, vanhin muistomerkki on 1400-luvun lopussa kirjoitettu valateksti.

Kiinnostavaa on se, että me nimitämme itäslaavilaisten russien kieltä venäjäksi (samoin virolaiset: vene keel) eli ven(e)dien kieleksi. Tämä erhe selittyy sillä, että vendit ovat olleet aikaisemmin kauempana idässä ja itämerensuomalaiset ovat ensimmäiseksi kohdanneet slaavilaisista heimoista juuri heidät.

Teuvo H. Huotari
tuomari