Lukijoilta

Viljanviljelijöitä
sorretaan

Tämän vuoden Suomen maatalousbudjettiin on maidon lisähintaan varattu leikkausten jälkeen siirtymäkauden tukimäärärahoja yhteensä 1334 miljoonaa markkaa.

Lisäksi maidontuottajat saavat satoja miljoonia muita kotieläin- ja peltotukia.

Peltokasveille on määrärahoja osoitettu yhteensä 335 miljoonaa.

Merkittävä osa kasvituista menee kotieläintiloille. Viljatilojen saama osuus kansallisesta tuesta on vain hieman yli 100 miljoonaa, vaikka vilja- ja maitotiloja on suunnilleen yhtä paljon.

Maitotilat saavat runsaasti kansallista tukea siitä huolimatta, että maidon tuottajahinta on EU:n ylivoimaisesti korkein, samoin tuet ovat kaikkineen EU:n korkeimmat. Sen sijaan viljan hinta Suomessa on EU:n alhaisin ja tukitaso kaikkineenkin myös EU:n alhaisin.

MTK väittää lehdessään, että Suomessa maidon kannattavuus on kaikista tuotantosuunnista heikoin ja siksi lisäbudjettiin varattu 150 milj. mk pitää ohjata kokonaan maidolle. Tämän politiikan ymmärtää, onhan MTK:n johtokunnan kuudestatoista viljelijäjäsenestä 11 maidontuottajia, vaikka maitotiloja on alle kolmannes kaikista tiloista.

Kotieläintiloille maksetaan tämän lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön budjettivaroista 676 milj. mk lomitustukea. Vastaavaa järjestelmää ei löydy mistään muusta EU-maasta.

Viljanviljelijä EU-Suomessa