Lukijoilta

Varsinais-Suomeen
lisää DI-koulutusta

TS/Veikko Wahlroos<br />Informaatioteknologian jatkuvasti laajentuneessa keskuksessa, Turun Data Cityssä, olisi DI-koulutuksen saaneella työv oimalla kysyntää.
TS/Veikko Wahlroos
Informaatioteknologian jatkuvasti laajentuneessa keskuksessa, Turun Data Cityssä, olisi DI-koulutuksen saaneella työv oimalla kysyntää.

Suomen tulevaisuuden rakentamisessa on keskeisenä tekijänä menestyvä elektroniikka-, tietotekniikka- ja tietoliikenneteollisuus. Tällä informaatioteknologian alalla on kuitenkin akuutti ja rankka työvoimapula. Opetusministeriö onkin suunnitellut, että maassamme lisätään alan yliopisto- ja korkeakouluopetusta.

Lähtökohtana uusien aloituspaikkojen sijoittumiselle on alueellinen työvoimantarve. Lisäksi on todettu, että sijoittumisessa pääpaino on niissä yksiköissä, joiden koulutusta voidaan lisätä ilman merkittäviä investointeja.

Varsinais-Suomesta on muodostunut high tech -teollisuuden painopistealue: esimerkiksi yli puolet Suomen elektroniikkateollisuudesta sijaitsee maakunnassamme. Kuinka pitkällä Silicon Valley kansainvälisesti täällä olisikaan, jos työpaikkojen syntyä edesauttavaa teknistieteellisen alan korkeakoulutusta olisi annettu täällä suomenkielisiä tarpeita vastaavasti.

Alan yritykset ovat yhä useammin ilmaisseet huolestuneisuutensa yliopistotasoisen suomenkielisen DI-koulutuksen omaavan henkilöstön saatavuudesta. Alan pysyminen kehityksen kärjessä vaatii runsaasti lisää henkilöstöä; vuotuiseksi tarpeeksi teollisuus ilmoittaa yli 500 henkeä. Kysymys on myös yritysten pysymisestä maakunnassamme. Asiassa on mitä suurimmassa määrin kysymys myös työllisyydestä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkumisen kannalta tilanne on myös hankala. Varsinaissuomalaiset alasta kiinnostuneet nuoret joutuvat lähtemään opiskelemaan muihin maakuntiin ja harjoittelujaksojen, kesätöiden ja päättötöiden avittamana jäävät usein opiskelupaikan lähelle töihin.

Maakunnassamme on siis alalla mittava työvoimantarve. Opetusministeriön alustavien suunnitelmien mukaan Turun seudulle suunnataan vain noin 10 prosenttia lisäkoulutuspaikoista ja nekin niin, että emme saisi tänne suomenkielistä teknistieteellistä koulutusta eli diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa koulutusta.

Sen sijaan koulutus hoidettaisiin lisäämällä jo yliopistossamme olevaa luonnontieteellistä filosofian maisterikoulutusta tai Åbo Akademin antamaa ruotsinkielistä koulutusta. Ministeriö ei halua perustaa uusia teknistieteellisiä tiedekuntia, mikä onkin perusteltua. Tätä ei Turku nyt edes tavoittele.

Ongelmallista sen sijaan on, ettei opetusministeriö halua antaa Turulle DI-tutkinnonmyöntämisoikeutta. Tämä on käsittämätöntä, koska DI-koulutuksen vaatimat voimavarat, tietotaito ja perusinfrastruktuuri ovat Turussa pääosin jo olemassa. Tässä yhteydessä kannattaa muistaa myös lahjoitusprofessuurin perustaminen, joka liittyy Turun Puhelimen myyntiin.

Maakunta täyttää ministeriön kriteerit, mutta silti DI-koulutuksen aloittamisen esteeksi nostetaan tekninen muotoseikka eli haluttomuus antaa uusille yksiköille tutkinnonmyöntöoikeuksia. Turun yliopistolle on saatava tutkinnonmyöntöoikeus ja työvoimatarvetta vastaavasti riittävästi aloituspaikkoja.

Varsinais-Suomen tulevaisuuden rakentaminen vaatii meidän oman aktiivisuutemme ja kehittämishalumme lisäksi myönteistä suhtautumista myös valtion hallinnolta. Onhan teollisuuden huipputeknologian palveluiden osuus tuotannosta kaikkein suurin juuri Varsinais-Suomessa. Siksi opetusministeriön on päätettävä DI-koulutuksen uusien aloituspaikkojen jaosta ilmaisemiensa periaatteiden mukaisesti ja myönnettävä Turun yliopistolle oikeus DI-tutkintojen vastaanottamiseen.

Ilkka Kanerva
Kirjoittaja on Varsinais-Suomen maakuntahallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja (kok).