Lukijoilta

Terveydenhollon
palveluja tasattu

Vastine 18.2. olleeseen yleisönosastokirjoitukseen Huononnus Turun terveyspalveluissa. Turun terveydenhuollon kireän rahatilanteen ja terveysasemien ja neuvoloiden jonojen vuoksi on terveydenhuollossa jouduttu tasaamaan palvelujen tarjontaa eri alueen väestölle.

Moisio kuuluu terveydenhuollossa Pohjoiselle II-alueelle, johon kuuluvat mm. Runosmäki, Maaria, Paattinen ja Mullintien terveysasemalle kuuluvat alueet. Keskusta II:n terveysasema tarjoaa palveluja vastaavasti osalle postipiirien 10, 30 ja 32:n väestöä. Moisiolaiset ovat saaneet vuosia äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, kouluterveydenhuollon ja kotisairaanhoidon Paattisilta. Tällä hetkellä Moisioon on perustettu sivuneuvola ala-asteen yhteyteen.

Paattisilla on jo neljä vuotta ollut kokopäivätoiminen lääkäri ja vuoden 1998 alusta sinne on lisätty lääkärin vastaanottoa. Jokainen lääkärissä käynti ei johda laboratorio- ja röntgentutkimuksiin vaan vastaanotolla käynti riittää. Paattisten terveysasemalla on tällä hetkellä lyhyemmät jonot lääkärin vastaanotolle kuin entisellä terveysasemalla. Autoilevilla asiakkailla ei ole maksullista parkkipaikkaongelmaa käynnin yhteydessä.

Turun Tienoossa on ollut vuodenvaihteessa ilmoitus palvelujen muuttumisesta, mikä ei todennäköisesti ole saavuttanut kaikkia alueella asuvia. Paattisten asemalle on tullut paljon kiitoksia siitä, että moisiolaiset saavat myös lääkäripalvelunsa Paattisten terveysasemalta.

Pirjo-Riitta Liuksila
Turun terveystoimi,
Pohjoinen II-alueen aluejohtaja