Lukijoilta

Kirjastonhoitajatkin
ylös palkkakuopasta

Mielipidesivuilla on ollut kannanottoja akateemisten alojen arvostukseen ja palkkaukseen. Viimeksi kaksi lääketieteen kandia (TS 31.1.) halusi ylös palkkakuopasta. Olen heidän kanssaan samaa mieltä siitä, että lääkärin ammatti on tärkeä ja vastuullinen, eikä terveyskeskuslääkärin peruspalkka ole päätähuimaava.

Kuitenkin kysyisin kuten fil.yo (TS 26.1.), miksi humanisteja ei arvosteta? Miksi yksi ammatti on toista tärkeämpi. Humanisti opiskelee loppututkintoonsa ainakin yhtä kauan kuin muutkin akateemiset. Miksi hänen opiskelunsa ei ole samanarvoista? Kirjastonhoitaja, joka valmistuu tärkeään ja hienoon ammattiin tietää, että palkka tulee olemaan huono (loppupalkka vähän yli 9000 mk), ja että yksityissektorin tasoisista palkoista voi vain uneksia.

Mikä kumma tässä aliarvostetussa ammatissa sitten kiehtoo? Se on haastava ja mielenkiintoinen.

Kirjastonhoitajan ammatin perusta on hyvä yleissivistys. Hänen pitää hallita niin kirjallisuuden kuin muun kirjastoaineiston kenttä, koska hänen on pystyttävä valitsemaan laajasta, alati lisääntyvästä ja uudistuvasta aineistosta. Uusi tietotekniikka on myös hallittava, kortistot ovat historiaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Nykyhetkeen ei voi pysähtyä, vaan on katsottava tulevaisuuteen ja suunniteltava uutta. Esiintymistaito on välttämätön. Kirjastonhoitaja joutuu kertomaan kirjoista, esittelemään kirjastoa, järjestämään erilaisia juhlia ja tilaisuuksia. Kielitaitoa tarvitaan jatkuvasti. Ammattitaito näkyy erityisesti jokapäiväisessä asiakaspalvelussa, jossa aivot saavat liikuntaa, samoin jalat.

Työ on vuorotyötä, eivätkä vapaat viikonloput ole itsestään selviä. Ylityötä tehdään omasta halusta, kirjat luetaan kotona omalla ajalla.

Kirjastonkäyttö on vuosi vuodelta lisääntynyt. Asiakkaat antavat kirjastotyölle arvoa ja pitävät kirjastoa tärkeänä kulttuurilaitoksena. Kaikkien akateemisten alojen edustajat ovat varmasti käyttäneet kirjastoa ainakin kouluikäisinä ja opiskelijoina, suurin osa aikuisiässäkin saadakseen tietoa tai rentoutukseen kirjan tai musiikin parissa.

Olisiko mitenkään ajateltavissa, että koska niin humanistiset kuin muutkin ammatit ovat keskenään vuorovaikutuksessa jopa toisiaan tukien, annettaisiin arvo toisillekin ja palkkahaitaria sovitettaisiin niin, että olemassa olevat jopa kymmenien tuhansien markkojen erot kuukausipalkoissa pienenisivät.

Kirjastonhoitaja