Lukijoilta

Politiikka lähtee
yksilöstä

Tämän lehden pääkirjoituksessa 10.1. kannettiin aiheellista huolta demokratian kaventumisesta kansalaisten vähenevän kiinnostuksen johdosta puoluetoimintaa kohtaan.

Kuten asiaan kuuluu, pääkirjoitus toi esille vain olemassaolevan ongelman eikä ottanut kantaa asiantilan parantamiseksi, joten muutama ajatus lienee paikallaan.

Yhteiskunnassa kaikki lähtee yksilötasolta, joten puolueiden toiminnan suunnan määrää yleensä hyvinkin harvalukuinen joukko henkilöitä, joten demokratian toteutuminen puolueiden sisällä on kyseenalaista. Näin ollen on vaikea kuvitella, että se toimisi kokonaisvaltaisestikaan.

Syksyllä nähdyssä tv-haastattelussa ilmaisi arkkipiispa John Vikström politiikalle varsin sattuvan määritelmän: Politiikka on tapa, jolla yhteiskuntaa ohjataan moraalisesti! Viime aikojen kokemukset osoittavat, että määritelmä on teoriaa, mutta se on kuitenkin hyvä tavoite. Tavoitteeseen pyrkiminen edellyttää sitä, että eri ryhmien toiminnasta vastaisivat terveet moraalikäsitykset omaavat henkilöt.

Liike-elämässä uusia henkilöitä rekrytoitaessa on viime aikoina kiinnitetty enemmän huomiota henkilöiden henkisiin arvoihin erityisesti yhteistyön kannalta kuin ammattipätevyyteen. Jopa oikeuslaitoksen nimitysautomaatiot alkavat vähitellen romuttua.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Politiikan alueella ei ainakaan toistaiseksi ole mekanismia, jolla voitaisiin karsia epäsosiaaliset ainekset ja kuitenkin politiikan välityksellä määritellään yhteiskunnan suuret linjat. Näin ollen kunkin ryhmän tulisi tarkoin harkita johtohenkilöitään valitessaan, että kysymykseen tulisivat vain korkeat moraalikäsitykset omaavia henkilöitä.

Media on viime aikoina varsin avoimesti kantanut huolta epäterveestä kehityksestä, joka onkin lisännyt suuren yleisön kiinnostusta ja kuten tapaus Sundqvist osoittaa, antanut palautteita valtakunnan päättäjille.

Erinomainen esimerkki median aktiivisesta toiminnasta on Vantaan kunnallispoliittisen mafian kaatuminen pari vuotta sitten. Siinä Vantaan Sanomien kunnallistoimittaja Risto Hietanen osoitti korkeita moraalikäsityksiä paljastaessaan lähes uskomattoman väärinkäytösten vyyhden, josta on ilmestynyt kirja nimeltä Kun kulissit kaatuivat.

Jäsenkirjan omaava