Lukijoilta

Haudat hoidetaan sopimuksin

Nimimerkki Joka tietoa lisää kysyy (TS 5.1.) kysyy Miksi seurakunta ei käytä omia rahastojaan hautojen hoitoon? Tekstiyhteydestä käy ilmi, että kirjoittaja tarkoittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoa.

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa Turussa ja Kaarinassa sopia haudan määräaikaisesta 25 vuoden hoidosta ja maksaa palveluksesta yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Hautainhoitorahaston varoja käytetään hautojen hoitoon, mutta ainoastaan niiden, joista hoitosopimus on tehty. Vuonna 1996 hoidettiin Turussa ja Kaarinassa 14879 sukuhautaa pitkäaikaisen sopimuksen perusteella. Yleisin on yksipaikkaisen haudan hoitosopimus, ja se maksaa 9660 markkaa. Sillä hoidetaan ruoho, muistomerkki ja yksi kukka 25 vuoden ajan. Haudanhoitositoumuksia vuonna 1996 rahastolla oli 60939632 markan edestä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Jos hautainhoitorahaston varoilla hoidettaisiin sellaisiakin hautoja, joiden hautaoikeuden haltijat eivät ole tehneet sopimusta, merkitsisi se sekä sopimuksen että kirkkolain rikkomista.

Sitä paitsi oikeus sukuhautaan on luonteeltaan julkisoikeudellinen. Seurakuntatalouden muiden varojen käyttäminen yksityisen sukuhaudan hoitoon ei näin ollen tule kysymykseen.

Kun Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto on ottanut suorittaakseen hautaoikeuden haltijalta hoitosopimuksen mukaisen haudanhoitovelvoitteen 25 vuodeksi, sen ongelmaksi tulee rahojen riittävyys. Ne tulee sijoittaa siten, että hauta hoidetaan määräajan eikä haudan hoitotasoa tarvitse laskea.

Tänä päivänä on vähän yhteisöjä, jotka uskaltavat ottaa kymmenien miljoonien markojen riskin neljännesvuosisadan ajaksi tietämättä, miten rahan arvo ja eri sijoitusvaihtoehtojen kannattavuus muuttuvat. On käytettävä niitä sijoitusinstrumentteja, jotka kulloinkin takaavat parhaan tuoton. Kyseessä on ennen muuta rahaston asiakkaiden etu. Nyt seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston varat on sijoitettu pääasiassa arvopapereihin ja kiinteistöihin. Rahasto omistaa esimerkiksi n. 60 prosenttia Varissuon Liikekeskus Kiinteistö Oy:n osakkeista.

Tämän lehden mielipidesivulla on ollut eri vuosina muutaman kerran kirjoitus korjaamatta jätetyistä hautakynttilöiden jäännöksistä. Nimellään kirjoittaneet seurakuntalaiset ovat ehdottaneet siivoustalkoiden järjestämistä. Tällaisen vastuuntuntoisuuden toivoisi leviävän laajemmallekin.

Viimeistään hautausmaiden kevätsiivouksen yhteydessä työntekijät vievät talven aikana kertyneet rojut roskiin. Myös hautakynttilöiden jäännökset.

Jouko Hallia
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
tiedotuspäällikkö