Lukijoilta

Mie oon er mieltä

Taanila, hää ko paljasjalkasen Varsinaissuomalaisen kaik assiat nii yle hyväst tietää, anto täs tei lehes ymmärtää (TS 24.12), ett teil muil suomalaisil jo ois oikeus isänmaaha, mut meil karjalaisil ei.

Pal paremma vaikutukse munsse on tehny professori Wiiki tutkimustyä.

Häne miälestäs meit suomalaisi o ollu ainaski Atlantilt Uralil jo mont tuhat vuatta ennanku ryssäst taik Ruattalaisest kukka mittä oli kuullu.

Eiks myö voitas käyvä ajattelemaa tään Wiiki viisii? Nyt ko Koivisto iha ajallaa sano irti Yya-sopimuksenkii, myö ollaakii taas iha itsenäine kansakunta toisii samanvertasii joukos.

Jos miult kysyttäis, se raja pantas ensiks iha siihe paikkaa, mihi issii maaottelu päätty. Sen jälkee vois käyvä keskustelemmaa lopullisest rajapaikast vaik siit lähtökohast, ett keitä missäkii on mite pitkää elänt.

Matti Pyykkö s. -45
turkulainen karjalainen