Lukijoilta

Ei prosentteja
vaan markkoja

Yleisesti on huomattu ja myönnetty, että Suomeen on syntynyt yhä selvempi jako köyhtyvien ja rikastuvien palkannauttijoiden välille, eikä yksinomaan työttömien ja työllisten välille.

Eikö olisi syytä epäillä, että tämä johtuu liian pitkään toteutetuista palkkojen prosenttikorotuksista? Kun aikansa niitä jatketaan on ala- ja yläpään suhteellinen ero suhteettoman suuri. Parempien ihmisten joukossa älytään/iljetään kuitenkin heti huutaa vinoutumisesta ja vääristymisestä, ellei korotus ole kerta kerran jälkeen suurempi suuripalkkaisille. Jospa nyt päätettäisiin kerran antaa kaikille sama korotus esim. 200 mk kuussa pienentäisi se syntynyttä yhteiskunnallista kuilua edes vähän.

Uudenlaista tasa-arvoa.