Lukijoilta

Päivikkeen erottajilla ohuet ohjakset

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston kokous päätti 15.10. esityslistan 21 :n kohdalla, että Pentti Päivike nauttii valtuuston luottamusta. Erottaminen sai 267 ääntä (46 valtuutettua). Erottamista vastaan ääniä oli 162 ääntä (56 valtuutettua).

Yhtymähallituksen pj. Mikko Sedig (sd) mainitsee valtuuston jälkeen ilmestyneessä Turun Sanomissa, että Päivikettä koskeva asia on nyt saatu päätökseen.

Kuitenkin Mikko Sedig (joka on myös sosiaalidemokraattisen puolueen Varsinais-Suomen piirijärjestön puheenjohtaja - olisiko ratkaisut tehtykin jo puoluetasolla) oli jo ennakolta kaavaillut, että jos valtuusto kuitenkin antaa Päivikkeelle luottamuksen, Sedig oli kutsunut hallituksen koolle välittömästi valtuuston kokouksen jälkeen. Kokouksessa otettiin esille Päivikkeen siirtäminen suunniteltuun projektijohtajan virkaan.

Koska oli erimielisyyttä siitä, kuuluuko virkasiirto valtuustolle vaiko hallitukselle, päätti hallitus äänestyksen jälkeen pyytää asiasta kuntaliiton lausunnon.

Tämä on minusta ihmeellistä: kun valtuusto on juuri päättänyt, että Päivikkeellä on valtuuston luottamus, niin heti lähdetään hakemaan keinoja, kuinka mies saataisiin pois piirijohtajan virasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Olen valtuustossa ja hallituksessa useaan kertaan maininnut, että kertaakaan ei Päivikkeelle ole ilmoitettu, että hän olisi jättänyt jonkin tehtävän hoitamatta tai ei olisi tehnyt hänelle määrättyä tehtävää.

Kun johtajan erottaminen pitää olla yksilöllisesti perusteltua, mitään sellaista ei ole konkreettisesti esitetty. Puhutaan vain yleisesti kaikenlaista potaskaa, että Päivike on mm. näkymätön ja yhteistyökyvytön. Kokouksessa ihmettelinkin, mistä näin syvä viha johtuu.

Kun yhtymävaltuusto on hetki sitten todennut, että Päivike nauttii kuntalain edellyttämää valtuuston luottamusta, hallitus ei kunnioitakaan ylimmän päättävän elimen päätöstä, vaan lähtee taktikoimaan miten mies saadaan pois virasta. Tästä ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin että syynä on miehen naama.

Yllätyksenä kuitenkin sain käteeni 26.11. ilmestyneen Turkulainen-lehden, jossa Mikko Sedig ilmoittaa: Piirinjohtajatilanne on yhä kestämätön.

Paikkansa ei pidä se, mitä Sedig lausuu lehdessä, että yli puolella valtuutetuista olisi epäluottamus Päivikettä kohtaan, vertaa valtuutettujen lukumäärää 56 puolesta 46 vastaan. Merkitystä on sillä, että erottajien äänimäärä 267 ääntä ei riittänyt erottamiseen eikä toisiin tehtäviin siirtämiseen. Tähän olisi vaadittu 291 ääntä. Näin ollen noudattakaamme lakia.

On surkuhupaisaa, kun Raision kaupunginjohtaja lehdessä kertoo kaupunkinsa taloustilanteesta (joka kunnassa tilanne on samanlainen), niin tähän kirjoitukseen sisällytetään Päivikkeen erottamisasia ikään kuin kuntien talousvaikeudet olisivat Päivikkeen syytä.

Koko tämä prosessi on tullut nyt jo maksamaan noin 140000 mk lisänä keskustoimiston virkailijoiden hukkaan mennyt kallis työpanos.

Sedig ihmettelee sitä, että pitäisi palata päiväjärjestykseen. Minä puolestani ihmettelen, miksei voida siirtyä päiväjärjestykseen ja ryhtyä hoitamaan taloutta sekä erityisesti sairaita.

Todettakoon vielä, että Päivikkeellä on kaikkien osavastuualueiden tuki (aluesairaalat) kuin myös eri ammattiliittojen 5000 jäsenen luottamus.

Lehdistölle toteaisin vielä, että hankkisivat prosessin yli 100-sivuisen aineiston keskustoimistosta. Siitä selviää kuinka ohuilla ohjaksilla erottajat hevostaan ajavat.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tätä aineistoa eivät sairaanhoitopiirin valtuutetutkaan saaneet, ainoastaan yksi kappale jaettiin kullekin valtuustoryhmälle kaksi tuntia ennen kokousta. Päätöksen jokainen valtuutettu joutui tekemään poliittisten puolueittensa toimihenkilöihin luottaen, siis asiakirjoihin yksityiskohtaisesti tutustumatta, sokkona.

Hoidetaan asiat lainmukaisesti, avoimesti ja rehellisesti.

Taisto Heinonen
yhtymävaltuuston puheenjohtaja (vas)